Rov Sukeltaja Lepola
En av sjöbevakningens dykare och ROV-dykningsroboten på patrullbåtens däck. Bild: Marcus Lepola

Nya vrak från slutet av 1700-talet har hittats utanför Kotka

,

Sjöbevakningens dykare har med hjälp av Museiverkets forskare hittat tre vrak i Finska viken utanför Kotka. Fartygen förliste sannolikt i samband med striderna vid Svensksund 1788–90. Fynden ger en klarare bild av dessa händelser under Gustav III:s ryska krig.

Man letade efter en galär – men hittade en fregatt som sänkts för att bli ett hinder

Museiverkets forskare valde ut några kända vrak som övningsobjekt för sjöbevakningens dykläger. Därtill undersökte kursdeltagarna områden där det enligt Museiverkets uppgifter kunde finnas okända vrak.

Övningen gav oväntat bra resultat, eftersom dykarna hittade två okända vrak öster om ön Tiutinen. Vraken hittades med hjälp av ekolod och en ROV-dykningsrobot (Remotely Operated Vehicle).

– Jag skickade ner dykarna för att leta efter en galär som enligt källorna sjunkit i området. I stället hittade de överraskande nog en fregatt som sänkts av svenskarna, berättar projektforskare Marcus Lepola från Finlands sjöhistoriska museum, som med hjälp av finansiering från Alfred Kordelins stiftelses Svensksundprojekt har undersökt kända vrak i Kotka och letat efter okända vrak.

Enligt källorna sänkte den svenske löjtnanten Nils Bruncrona en fregatt för att blockera farleden inför det första sjöslaget vid Svensksund 1789. På bilder som tagits med ROV-robotens kamera ser man att hål har huggits upp i fartyget med yxa och skrovet fyllts med sten. Under striderna sänktes minst sex fartyg i och omkring Svensksund för att blockera farlederna, men detta är det enda som fortfarande är kvar. De övriga har förstörts och avlägsnats i samband med muddring.

Överraskningarna upphörde inte här

– Jag var fortfarande säker på att galären fanns någonstans i närheten, så jag skickade gruppen till en annan plats, berättar Lepola.

Den här gången hittade dykarna någonting helt annat: ett 20 meter långt fartyg av trä. Arkivkällorna nämner att ett ryskt fartyg skulle ha sjunkit i närheten av vrakplatsen vid det första slaget vid Svensksund. Forskarna misstänker att det är fråga om det vrak som nu hittats, men ytterligare undersökningar krävs.

Förutom dessa nya fynd undersökte sjöbevakningen omgivningen kring det svårt skadade vraket efter den ryska fregatten Sankt Nikolaj. Intill det kända vraket hittades en ca 15 meter lång träkonstruktion, som nu bekräftades vara ett separat fartyg. Tidigare misstänkte man att virket kom från vraket efter Sankt Nikolaj.

Galären hittades inte.

Utställning om händelserna vid Svensksund på Maritimcentret Vellamo

Vraken är belägna väldigt nära bebyggelse, och på ön Tiutinen finns också ruiner av befästningar som byggdes efter slagen vid Svensksund.

– Här bor vi mitt i historien, säger Lepola.

De vrak som hittats ger en mer detaljerad bild av händelserna under det första slaget vid Svensksund. Det finns mycket motstridig information om slagets olika faser, men vraken förtydligar den nuvarande uppfattningen.

Utvalda vrak från Svensksund blir föremål för en digital utställning, som kommer att bli en del av en gemensam utställning om Svensksund, ordnad av museerna vid Maritimcentret Vellamo – Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum. Utställningen, som öppnar i maj 2020, berättar om sjöslagen vid Svensksund och Svensksunds sjöfästning.

Samarbete mellan sjöbevakningen och Museiverket

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade ett dykläger utanför Kotka i slutet av maj. Lägret hölls i ett område där det finns många vrak från Gustav III:s ryska krig 1788–90. Därför genomfördes lägret i samarbete med Museiverket. Projektforskare Marcus Lepola från Finlands sjöhistoriska museum samt marinarkeolog och intendent Päivi Pihlanjärvi hjälpte till med att hitta lämpliga dykplatser.

Museiverket tackar sjöbevakningen för samarbetet och hjälpen med fotograferingen samt Alfred Kordelins fond för finansieringen av forskningen om Svensksund.

 

Mer information:

Forskare Marcus Lepola, Finlands sjöhistoriska museum, tfn 0295 33 6500, marcus.lepola@kansallismuseo.fi

Intendent Päivi Pihlanjärvi, Museiverket, tfn 0295 33 6209, paivi.pihlanmaki@museovirasto.fi

Alfred Kordelins stiftelse

2 Rov Kuva Lepola Web
I videon som spelats in av ROV-roboten ser man ett hål i fartyget som sänkts för att blockera farleden. Bild: Marcus Lepola
3 Mahd Kaleeri Lepola Web
Bild av ett eventuellt ryskt vrak, skapad med ekolod. Bild: Marcus Lepola