Vaunuvaja 12 Web

Museiverkets kundbetjäningspunkter är stängda

På grund av coronasituationen är Museiverkets bildsamlingar, biblioteket, arkivet och de arkeologiska samlingarnas forskningssal och forskningsrum samt bibliotekets kundutrymmen stängda. Museiverket följer rekommendationerna och begränsningarna som gäller i huvudstadsregionen. Vi strävar efter att öppna så snart som möjligt. Det kan förekomma dröjsmål och begränsningar i vår kundtjänst. Vänligen kontakt oss via e-post.

Bibliotek

Den personliga kundservicen och självbetjäningen i Museiverkets bibliotek är avbrutna. Nödvändiga lån för forskning och studier levereras genom förbeställningar.

Ta kontakt via e-post eller telefon och läs ytterligare instruktioner på bibliotekets hemsidor.

  • kirjasto@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6060

Arkiv och samlingar

Forskningssalen och forskningsrummen är stängda.

Ta kontakt via e-post eller telefon:

  • Arkivet: arkisto@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6090
  • Arkeologiska samlingar: ark.kokoelmat@museovirasto.fi
  • Bildsamlingar: kuvakokoelmat@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6100
  • Journalistiska bildarkivet JOKA: joka@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6127

Registratorskontoret

  • Registratorskontorets kundtjänst kan nås mån–fre kl. 9–15.
  • kirjaamo@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6080
  • Dokument kan vid behov lämnas in vardagar kl. 8.00–16.15 till Registraturen, Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors.
  • Vi rekommenderar starkt att dokumenten skickas in elektroniskt.

Andra tjänster och evenemang

Museiverkets närmsta kommande evenemang ordnas på nätet.

NAtinalmuseet

De specifika öppningstiderna, priserna och kontaktinformationen finns på informationssida för varje museum och slott.

Finlands nationalmuseum

Närmare information på Nationalmuseets hemsidor.


Mer information

Museiverkets kontaktuppgifter

Museiverkets bibliotekstjänster

Museiverkets digitala material (på finska)


Uppdaterad 29.4.2021