Petajaveden vanha kirkko
Yksityiskohta Petäjäveden vanhan kirkon saarnatuolista. Kuva: István Kecskeméti, Rakennushistorian kuvakokoelma, Museovirasto

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till forskning och utvecklandet av de finska världsarvsobjekten

,

Museiverket utlyser bidrag att sökas för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 12.10 2023 kl. 15.00.

Understödet för de finska världsarvsobjektens forskning- och utvecklingsprojekt är avsedda för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt kring kulturarvsobjekt inskrivna på världsarvslistan samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet.

I Finland finns 6 kulturarvsobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Understöd kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person till projekt som verkställer världsarvstrategins förordningar. 2022 beviljades 94 500 euro i understöd till fyra projekt.

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt i Museiverkets webbsidor