Limisaumainen puuvene ja Marko Vanhatalo Kuva Jaska Poikonen small
Flera former av immateriella kulturarv är kopplade till klinkerbåtar, både i sättet de är byggda och i hur de används. På bilden båtbyggaren Marko Nikula. Foto: Jaska Poikonen

Den nordiska klinkbåtstraditionen upptas i Unescos lista över det immateriella kulturarvet – Den första samnordiska nomineringen skapar grund för samarbete

,

Den mellanstatliga kommittén för det immateriella kulturarvet, som den här veckan sammanträder i Paris, har 14.12.2021 upptagit nordiska klinkbåtstraditioner i Unescos representativa lista över immateriella kulturarv. Även fiolspel från Kaustby ska upptas i listan som andra element från Finland. Unescos förteckningar över det immateriella kulturarvet omfattar redan fler än 600 element runtom i världen. I Finland svarar Museiverket för verkställandet av konventionen och samordnar även ansökningsprocesserna.

Det är fråga om den första samnordiska, multinationella nomineringen, i vilken även Åland och Färöarna ingår. Ansökningsprocessen har samordnats av Norge. I bakgrunden till ansökan finns ett par hundra aktörer inom branschen: båtbyggare, föreningar, museer och utbildningsinstanser. Även 19 finska träbåtsaktörer har gått samman i den första samnordiska Unesco-nomineringen. Ansökan undertecknas av kulturministrar i varje land.

”Att komma med i Unescos förteckning ger erkänsla till de nordiska hantverkstraditionerna och bidrar till tryggandet av klinkbåtstraditionen i de nordliga områdena. Genom de klinkbyggda båtarna synliggörs Nordens gemensamma historia, som man nu kan berätta om för hela världen. Detta ger en fin grund för samarbetet”, säger träbåtsaktiva Bosse Mellberg, som har samordnat ansökningsprocessen för föreningarnas del.

Ansökningsprocessen har redan initierat många olika projekt relaterade till traditionen på olika håll i Norden. Till exempel Finlands Träbåtsbyggarna r.f. och KulturÖsterbåtten har nya projekt gällande klinkbåtstraditionen.

Kustkulturens och sjöfartens kulturarv

Den klinkbyggda träbåten är en särskild nordisk båttyp, som har byggts även i Finland under tvåtusen år. Träbåtarna har haft en stor betydelse för sjöfarten i alla nordiska länder och de har förenat människorna från kust till kust i generationer. Traditionen med klinkbyggda båtar utgör en central del av det finländska och nordiska kulturarvet, den ingår såväl i kustkulturen som i insjölandskapets tradition.

Den klinkbyggda båten är hela folkets tradition i Finland: vid stugstränderna finns hundratusentals klinkbyggda träbåtar, med vilka folk ror, seglar och fiskar. Det finns dock endast cirka 50 yrkesverksamma klinkbåtbyggare i Finland. På lång sikt kan både båtbyggarfärdigheterna och kunskapen om användningen av båtarna äventyras.

”Kunskaperna om båtbyggandet måste tryggas också i fortsättningen. En välkonstruerad klinkbyggd träbåt är lätt, går bra och är ekologisk. Båtarna har dock ändrats under tidens gång. Erkännandet från Unesco är väl ägnat att stödja bevarandet av denna kulturhistoriska tradition och framför allt utvecklingen av den”, säger Jari Vanhatalo, ordförande för Finlands Träbåtsbyggarna r.f.

Bakgrund: Unescos konvention och listor

Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. I Finland svarar Museiverket för verkställandet av konventionen och samordnar även båda ansökningsprocesserna. Arbetet för att trygga elementet rapporteras var sjätte år till Unesco. Undervisnings- och kulturministeriet svarar inför Unesco för genomförandet och uppföljningen av konventionen.

Med konventionen främjas tryggandet av det immateriella kulturarvet och synliggörs de olika levande traditionerna hos människor, gemenskaper och grupper. Immateriellt kulturarv kan till exempel vara scenkonst, hantverksfärdigheter, muntliga traditioner, sedvänjor i det sociala livet eller kunskaper, färdigheter och seder gällande naturen och universum.

Konventionen omfattar även att kulturarvet förtecknas både nationellt och internationellt. Unesco upprätthåller två listor över immateriellt kulturarv samt ett register över god praxis. Syftet med listorna är att synliggöra det levande kulturarvet och att dela god praxis mellan länder. Före Unescos pågående sammanträde omfattade listorna 584 element i 131 länder. I år behandlas 60 ansökningar. I Finland samlas exempel i Wikiförteckningen över det levande kulturarvet.

Mer information

Leena Marsio, specialsakkunnig, Museiverket leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 02953 36017
Bosse Mellberg, expert på klinkbyggda båtar, mellbergbosse@gmail.com, tfn 040 5643 975
Jari Vanhatalo, Träbåtsbyggarna rf, info@miilubots.fi, tfn 050 3223 950

Unescos listor om immateriella kulturarvet

Övriga nyheter om det immateriella kulturarvet

Mer information om det immateriella kulturarvet

Material för media