Lauttasaari Sali S Tirila rajattujpg
Helsingin Lauttasaaren kirkko valmistui vuonna 1958. Arkkitehteinä Marja ja Keijo Petäjä. Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat messinkivalaisimet ovat keskeinen osa kirkkosalin yleisilmettä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto 2006.

Skötselhandbok för kyrkliga byggnader publicerad på nätet

, ,

Vad är det kyrkliga byggnadsarvet? Hur kan kyrkobyggnader skötas så att deras värde respekteras? Museiverkets handbok för vård och restaurering av kyrkliga byggnader hjälper till att ta hand om det kyrkliga byggnadsarvet. Handboken har publicerat på nätet på svenska och finska.

Kyrkorna är vårt äldsta kulturarv i obruten användning. Även moderna kyrkobyggnader behöver ansvarsfullt och hållbart underhåll – emellanåt även övervägda ändringar. Vård och restaurering av kyrkliga byggnader är en handbok för att värna om kulturarvet på ett klokt sätt.

Vård och restaurering av kyrkliga byggnader är en handbok om rutiner för underhåll, planering av renoverings- och ombyggnadsprojekt, administrativa frågor kring skötseln samt beställning av undersökningar och utredningar som krävs för projektet. Handboken tjänar som stöd för beslutsfattandet i församlingarna. Den kan användas av beställarens representant, byggherren, planeraren, entreprenören och den som ska utföra arbetet.

Råd för mångahanda kyrkliga objekt

Handboken Vård och restaurering av kyrkliga byggnader baserar sig på boken Kirkkojen hoito ja restaurointi (Vård och restaurering av kyrkor), som Museiverket publicerade 2003. Dessutom utgår den från tidigare publicerade handboksmaterial och Museiverkets arbete med det kyrkliga byggnadsarvet. I den nya publikationen har man eftersträvat att i större utsträckning beakta olika kyrkliga objekt och deras framtidsutsikter.

Handboken har författats i samarbete med företrädare för de evangelisk-lutherska och ortodoxa samfunden, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och andra experter. Handboken kan användas i skötseln av många kyrkliga byggnader inklusive kyrkor, begravningskapell, bönehus, synagogor och andra platser där man utövar religion.


Vård och restaurering av kyrkliga byggnader

Redaktörer Olli Hakli och Elisa Heikkilä
2020, 145 s., sid. ISBN: 978-951-616-302-7, Museiverkets publikationer 13

Handboken har publicerat på nätet på svenska och finska:

Den finska versionen kan köpas i Nationalmuseets museibutik och Museiverkets näthandel (på finska).

Kirkollisten Rakennusten Hoito 2020 Kansi

Innehåll

 • Förord
 • Handbokens utgångspunkt och uppbyggnad
 • I Religiösa byggnader nu och i framtiden
  • Det kyrkliga byggnadsarvet
 • II Vad är församlingarnas kulturegendom?
  • Den evangelisk-lutherska kyrkans byggda kulturarv
  • Den ortodoxa kyrkans byggda kulturarv
  • Det arkeologiska kulturarvet i kyrkobyggnader, på kyrkotomter och på begravningsplatser
 • III Bra underhåll och skötsel av byggnader
  • Fastighetsskötsel på värdefulla byggnader
  • Underhåll efter årstid
  • Vård och renovering efter byggnadsdel
 • IV Renoverings- och ombyggnadsprojekt för kyrkobyggnader
  • Planering av renoveringsprojekt i kyrkor – utredningar och expertsamarbete
  • Konditionsgranskningar och undersökningar av inomhusluft och skadliga ämnen i samband med reparationer och underhåll av kyrkobyggnader
  • Beaktande av arkeologiskt kulturarv vid renoverings- och ombyggnadsprojekt
  • Brandsäkerheten i kyrkor
 • V Vad kan en kyrka användas till?
  • Användningen av kyrkor förändras