Publikationer på svenska

HOHTO - Suomalainen hopea 1600–1830

Jouni Kuurne (red.)
2018, 371 s., inb., ISBN 978-951-616-294-5, 55,90 € (inkl. moms)
Nationalmuseets publikationer 15, ISSN 2343-1180

Publikationen presenterar finländska silversmeders konststycken i artiklar skrivna av experter och genom fantastiska bilder. Artiklarna i den nästan 400 sidor långa publikationen berättar om guld- och silversmedernas arbete bland annat i Helsingfors och Viborg, vars särpräglade föremålskultur avvek från de övriga finländska städernas. I artiklarna behandlas dessutom både hur olika stilriktningar syns i silverföremålen och de dekormotiv som förekommer på dem. Publikationen är på finska och svenska.

2017, 127 s., inb., ISBN 978-951-616-292-1, 5 € (inkl. moms)

Denna essäsamling kompletteraroch fördjupar innehållet i utställningen Berättelsen om Finland. Här har vi samlat de texter som utgör stommen för utställningen som är öppen i Finlands nationalmuseum.

Se bokens pärm

Julkinen ja kätketty Suomi - The Public and the Hidden Finland
Inkamaija Iitiä, Hannu Häkkinen och Jaana Onatsu
2017, 240 s., inbunden, ISBN 978-951-616-285-3, 15 € (inkl. moms)
Nationalmuseets publikationer 13, ISSN 2343-1180

Museiverket och Nationalmuseum firar Finlands 100 år. Utställningen Det offentliga och det dolda Finland lyfter fram ett hundratal slående och nationellt betydelsefulla fotografier från Finlands självständighetstid bland de över 15 miljoner bilderna i Museiverkets bildsamlingar. Via de utställda bilderna öppnar sig en mångstämmig berättelse om Finland. Bilderna visar ett land som är jämlikt och välmående och där man gör saker tillsammans, men avslöjar också fenomen som vi velat glömma eller dölja. Publikationen är trespråkig (finska, svenska och engelska).

Se bokens pärm

2016, 149 s., inbunden, ISBN 978-951-616-274-7, 29 € (inkl. moms)
Museiverkets publikationer 6, ISSN 2243-1357

Publikation presenterar Finlands sju världsarvsobjekt med bilder och text. Publikationen förverkligades i samarbete med världsarvsobjektens bakgrundsorganisation och strävar efter att öka kännedomen om objekten i såväl Finland som utomlands. Två språkversioner har publicerats av boken, en finsk- och svenskspråkig samt en engelsk- och franskspråkig version.

Syftet med publikationen Världsarvet i Finland är att informera om objektens särdrag; varför de en gång i tiden erkändes som unika även i världsskala.  Boken berättar också om objektens ofta brokiga historia samt beskriver Unescos verksamhet och principer i bevarandet av kultur- och naturarvet. Helheten fullbordas med fantastiska fotografier.

Se bokens pärm

Jouni Marjamäki
2013, 96 s., häftad, ISBN 978-951-616-239-6, 12 € (inkl. moms)

Hvitträsk är en nationalromantisk byggnad belägen i Kyrkslätt och planerad av arkitekttrion Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Byggnaden verkade som hem och kontor för arkitektfamiljerna, från 1970-talet har byggnaden varit öppet för publiken.

Guideboken visar vägen runt museet, de övriga byggnaderna samt trädgården. Det finns också artiklar om Hvitträsks invånare, deras liv och arbete. Boken har kommit ut på finska, på svenska och på engelska.

Se bokens pärm