Hanasaari

Kansainvälinen yhteistyöseminaari tuo yhteen aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijoita eri puolilta Pohjoismaita ja Baltiaa

, ,

Ensimmäinen pohjoismainen aineettoman kulttuuriperinnön seminaari ”Living heritage in the Nordic countries” täyttää Hanasaaren kulttuurikeskuksen Espoossa 31.10.–2.11.2019. Osanottajia ja puhujia on tulossa kaikista Pohjoismaista ja Baltian maista. Seminaarissa esitellään laaja-alaisesti Unescon sopimusta, sen toteuttamista eri maissa ja erityisesti paneudutaan järjestöjen rooliin sopimuksen toteuttamisessa.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Sopimuksessa on mukana jo 178 valtiota. Kaikki seminaarissa mukana olevat maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja maiden välinen yhteistyö on vilkasta. Pohjoismaat ovat hakeneet ensimmäisiä kohteitaan Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin, Baltian mailla kohteita on ollut jo pidemmän aikaa. Suomen ensimmäinen hakemus koskee saunakulttuuria.

Aineeton elävä kulttuuriperintö on ajankohtainen aihe, jonka kasvava merkitys tiedostetaan kaikkialla maailmassa. Seminaarin tavoitteena on käsitellä kestävän kehityksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden kysymyksiä monialaisten asiantuntijoiden keskuudessa. Tavoitteena on oppia yhdessä, edistää verkostoitumista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja kaikista Pohjoismaista: Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, mukaan lukien Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa sekä Baltian maat. Esitysten ja työpajojen kautta tuodaan esiin työtä eri elävän perinnön aloilta: esittävät taiteet, käsityöt, suullinen perintö, luontoon liittyvä tietotaito ja juhlaperinteet.

Seminaarin kolmantena päivänä Taiteen edistämiskeskus järjestää työpajapäivän ”World Saving clinic”, jossa vuorovaikutteisten työtapojen kautta etsitään vastauksia kestävän kehityksen kysymyksiin elävän perinnön toimijoiden kanssa.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Se on suunnattu erityisesti elävän perinnön parissa työskenteleville toimijoille, yhdistyksille, tutkijoille, museoille, arkistoille ja matkailualan toimijoille. Seminaarin kieli on englanti.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Taiteen edistämiskeskus, Suomen Unesco-toimikunta sekä Norjan suurlähetystö.

Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumiset 9.10. mennessä.

Lisätiedot
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, +358 295 33 6017 http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Jaana Tamminen, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, jaana.tamminen@hanaholmen.fi, +358 40 54 54 972, https://www.hanaholmen.fi/