Kouvola Anjalan kartano. Kuvaaja: Päivi Maaranen, Museovirasto, 2006

Museovirasto jakoi 50 000 euroa avustuksina kulttuuriympäristökohteiden hoitoon

Museovirasto on jakanut avustukset kulttuuriympäristökohteiden hoitoon vuodelle 2018. Avustusta myönnettiin viidelle hakijalle yhteensä noin 50 000 euroa. Pääosa avustuksista myönnettiin puutarhojen ja puistojen hoitohankkeisiin painottaen hoidon suunnittelua ja siihen liittyviä selvityksiä.

Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustus täydentää Museoviraston rakennusten entistämisavustuksia ja muinaisjäännösten hoitoavustuksia. Avustus on tarkoitettu erityisesti niiden kulttuuriympäristökohteiden säilyttämiseen, joiden hoitoon ja ylläpitoon ei voida hakea muita valtionavustuksia. Hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon hakemuskohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus kohteen ja sen arvojen säilymiseen.  

Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustus on tarkoitettu osarahoitukseksi, ja se voi olla enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Suurin myönnetty avustus oli 41 850 euroa ja pienin 1 180 euroa. Avustuksen hakijoita oli yhteensä 14. Avustettavaksi ehdotettujen hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä lähes 556 000 euroa.

Vuoden 2018 avustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisen liittymän kautta. Avustuspäätökset näkyvät tämän vuoksi asiointiliittymän kautta. Sähköisesti haettujen avustusten jatkokäsittely hoidetaan myös asiointiliittymässä.

Avustusjärjestelmää kehitetään edelleen. Muun muassa avustusten hakuajat saattavat muuttua totutuista hakuajoista. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2018 aikana. 

Vuonna 2018 myönnetyt kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustukset

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
Erikoistutkija Päivi Maaranen, puh. 0295 33 6260, kyavustus@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusten käytöstä voi tiedustella avustusten saajilta.