Myönnetyt avustukset

Vuonna 2018 kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustusta saaneet:

Kaarina, Pukkilan kartanon pihapiiri: tyypillinen 1700-luvun herraskartano ja siihen kuuluva ryytimaa. Kiinteistöosakeyhtiö Pukkilan Kartano Oy. 3 600 euroa löytyvien perinnekasvien tutkimiseen ja dokumentointiin, ryytimaan suunnitelman tekemiseen ja puiden kuntokartoitukseen.  

Kouvola, Anjalan kartanon puisto: varhaista uusklassismia edustavan kartanon erityisesti 1700–1800-luvulla muotoutunut puisto.  Regina säätiö sr. 2 100 euroa kartanon puiston vanhimpien puiden tutkimiseen ultraäänilaitteella ja/tai mikroporalla ja hoitosuunnitelman tekoon.  

Lahti, Lahden Suurradioaseman radiomastot: kaksi teräsristikkomastoa, joka muodostavat maamerkkinä yhden Lahden kaupungin tunnuskuvista. Radio- ja TV-museosäätiö. 41 850 euroa korjausmaalaukseen, jossa ruostuneet kohdat puhdistetaan ja uudelleenmaalataan.  

Naantali, Haartmanin talon pihapiiri ja puutarha-alue: suojeltuun 1920-luvun rakennukseen olennaisesti kuuluva suojeltu puutarha rakennelmineen. Åbo Akademin säätiö. 1 215 euroa puutarhahistorialliseen kasvillisuusinventointiin, hoitosuunnitelmaan ja puutarhahistoriallisen materiaalin läpikäyntiin.  

Turku, Iso-Puolalan pihapiiri: vuonna 1775 rakennettu parituparakennus pihapiireineen ja puutarhoineen. Rakennusperinteen ystävät ry. 1 180 euroa pihan ja sen kasvillisuuden tutkimukseen ja dokumentointityöhön, mm. siemenarkeologiseen analyysiin, pihasuunnitelman tekoon ja aidan kunnostamistyöhön.