Lippoaminen. Kuvaaja: Jaakko Heikkilä

Museovirasto jakoi 170 000 euroa avustuksia kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeisiin

Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 170 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta myönnettiin 14 hakijalle, ja keskimääräinen avustussumma oli 12 143 euroa.

Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Hankkeiden joukossa on sekä pieniä, paikalliseen toimintaan liittyviä että suuria, koko maata koskevia hankkeita.

Avustushakemuksia saapui 62. Haettujen avustusten yhteissumma oli 985 340 euroa.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi


Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja museoilta.


Avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeisiin 2018

Pohjois-Pohjanmaan Liitto
Vesivoiman kulttuuriperintö – kyläillat –hanke, 9 500 euroa

Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f.
Kulturarvpedagogik och tidsresor om 1917-1918 –hanke, 15 000 euroa

Open Knowledge Finland ry
Mikrohistoriawiki yhteisöjen käytössä –hanke, 17 000 euroa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan –hanke, 24 000 euroa

Tekniikan Historian seura ry
Lääketieteen teknologinen kulttuuriperintö Suomessa – pilottiseminaari, 2 000 euroa

Aurajokisäätiö sr
Virnamäen virtaa –hanke, 6 700 euroa

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Käsityöperinnön kummitoiminta, 7 600 euroa

Tornionlaakson maakuntamuseo - Tornedalens museum
Tutkimusmatkailijoiden Tornionlaakso –hanke, 8 200 euroa

Europa Nostra Finland ry
Kuinka palkitut kulttuuriperintökohteet vaikuttavat lasten hyvinvointiin? –hanke, 16 000 euroa

Porin Lastentarhamuseon ystävät - LasTMu ry
Ajanlahjat-esihanke, 5 000 euroa

Sukellusseura Nousu ry
Träskö-projekti, 4 000 euroa

Mikkelin kaupunki/museot
Kulttuuripakohuone –hanke, 16 000 euroa

Keuruun Museosäätiö sr
Haapamäen rautatieläistaajama - opitaan kulttuuriperinnöstä lasten näkökulmasta –hanke 19 000 euroa

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
Perinnepulmien ratkaisu - toimintamalli museo-opastukseen –hanke, 20 000 euroa