Ikkunanpielten kittausta. Kuvaaja: Museovirasto

Museovirasto jakoi avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon

Avustukset

Museovirasto on jakanut avustuksina maailmanperintökohteiden hoitoon 247 000 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 32 kpl. Avustusta myönnettiin Vanhan Rauman, Verlan ja Suomenlinnan maailmanperintöalueilla 21 hankkeelle, joten keskimääräinen avustussumma oli 11 762 euroa. Avustettaviksi ehdotettujen hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa.

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon hakemuskohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden uusimiseen ja maalaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen ja ikkunoiden korjaamiseen. Koska maailmanperintökohteissa rakennusten kunnostaminen edellyttää erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista, avustusta jaettiin toimenpiteisiin, jotka turvaavat rakennuksen säilymistä ja hankkeille, joissa painottui runkorakenteiden säilyttävä korjaaminen perinteisin työtavoin. Museovirasto edellyttää kuntoselvitysten ja vauriokartoitusten perusteella tehtyjä korjaussuunnitelmia ja korjaus- ja konservointitöiden huolellista dokumentointia. Avustusta ei jaettu toimenpiteille, jotka ovat kiinteistön haltijalle kuuluvaa tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Avustusta ei myöskään voitu myöntää uudisrakentamiseksi katsottaviin hankkeisiin. 

Vuoden 2018 avustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavissa uuden sähköisen asiointiliittymän kautta. Siten myös avustuspäätökset näkyvät tämän asiointiliittymän kautta. Sähköisesti haettujen avustusten jatkokäsittely hoidetaan myös asiointiliittymässä. 

Avustusjärjestelmää ollaan kehittämässä edelleen. Avustusten hakuajat saattavat muuttua totutuista hakuajoista. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2018 aikana.

Luettelo avustuksen saajista


Lisätietoja avustusten jakamisesta:

intendentti Seija Linnanmäki, puh. 0295 336 315, seija.linnanmaki@museovirasto.fi tai mpavustus@museovirasto.fi

Lisätietoja avustettavista kohteista saa kohteiden omistajilta.