Talkoot niittokuva. Kuvaaja: Museovirasto

Museovirasto jakoi 53 000 euroa avustuksina muinaisjäännösalueiden hoitoon

Museovirasto on jakanut avustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon vuodelle 2018. Avustusta myönnettiin 12 hakijalle yhteensä 53 000 euroa. Keskimääräinen avustus oli 4 435 euroa. Valtaosa avustuksista jaettiin hoitosuunnitelman laadintaan muinaisjäännöskohteelle. Hoitosuunnitelma vaaditaan muinaismuistolain (295/1963) 10§:n mukaisen hoitoluvan myöntämiseen.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen. Hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö. Vuonna 2018 avustuksia kohdennettiin ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi, ja se voi olla enintään 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Suurin myönnetty avustus oli 16 673 euroa ja pienin 250 euroa. Avustuksen hakijoita oli yhteensä 15 ja haettu summa oli yhteensä 207 556 euroa.

Vuoden 2018 avustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisen liittymän kautta. Myös avustuspäätökset näkyvät tämän asiointiliittymän kautta. Sähköisesti haettujen avustusten jatkokäsittely hoidetaan myös asiointiliittymässä.

Avustusjärjestelmää kehitetään edelleen. Avustusten hakuajat saattavat muuttua totutuista hakuajoista. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2018 aikana.

Vuonna 2018 myönnetyt muinaisjäännösten hoitoavustukset


Lisätietoja avustusten jakamisesta:

Intendentti Olli Soininen, puh. 0295 33 6185, olli.soininen@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusten käytöstä voi tiedustella avustusten saajilta.