Merenkurkku Kuva Wiktoriina Hurskainen Museovirasto

Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita haetaan nyt Suomessa

Museovirasto ja ympäristöministeriö tiedottavat

Unescon maailmanperintösopimuksen tavoitteena on yleismaailmallisesti arvokkaimman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja hoitaminen ihmiskunnan yhteisenä perintönä. Osana sopimuksen toteuttamista Suomi on päivittämässä kansallista aieluetteloa, johon pyydetään nyt ehdotuksia. Kohteita voi ehdottaa 6.7. asti.

Unescon maailmanperintöluetteloon on tähän mennessä hyväksytty yli tuhat luonnon- tai kulttuuriperintökohdetta eri puolilta maailmaa. Suomesta mukana on seitsemän kohdetta.

Maailmanperintösopimuksen jäsenvaltion tulee huolehtia kansallisen aieluettelon ajantasaisuudesta. Kansalliseen aieluetteloon sisällytetään kohteet, joiden arvioidaan täyttävän sopimuksen valintaperusteet ja joita on tarkoitus lähivuosina esittää maailmanperintökohteiksi.

Suomen tavoitteena on vuoden 2018 aikana päivittää maailmanperinnön kansallinen aieluettelo. Siihen valittavia kohteita on määrä esittää maailmanperintöluetteloon seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kohteita aieluetteloon voi ehdottaa ensisijaisesti verkkokyselyn kautta (linkki alla). Ehdotukset ovat julkisia ja niitä voi tehdä 6.7.2018 asti.

Kaikki kyselyssä annetut ehdotukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Myös nykyisessä aieluettelossa olevat kohteet käydään uudelleen läpi. Aieluettelon jatkovalmistelu tehdään yhdessä kohteiden ylläpitäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Museovirasto laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen luetteloon otettavista kulttuuriperintökohteista.

Luonnonperintökohteiden valmistelusta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Yhdessä ehdotuksista muodostetaan kansallinen aieluettelo, joka toimitetaan Unescon maailmanperintökeskukselle. Päivitettyyn Suomen aieluetteloon valintaan korkeintaan neljä kulttuuri- tai luonnonperintökohdetta.

Linkki verkkokyselyyn – vastausaikaa 6.7. saakka (webpropol)

Lisätietoja Suomen maailmanperintökohteista (museovirasto.fi)

Lisätietoja maailmanperintösopimuksesta (museovirasto.fi)

Luettelo Suomen nykyisen aielistan kohteista (Unesco)


Lisätietoja:

Kulttuuriperintökohteet:
Erikoisasiantuntija Stefan Wessman, Museovirasto, p. 0295 336 256, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Luonnonperintökohteet:
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, p. 02952 50064, etunimi.sukunimi@ym.fi