Brinkhall. Kuvaaja: Museovirasto/Harri Metsälä 2016

Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen

Museovirasto on jakanut 1 501 000 euroa rakennusten entistämisavustusta. Avustusta myönnettiin 180 kohteelle. Keskimääräinen avustussumma on 8333 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 404 kpl, avustusta haettiin yhteensä 11,4 miljoonan euron verran.

Ensisijaisia entistämisavustuksen kohteita ovat erityislailla (laki rakennusperinnön suojelemisesta ja sen edeltäjät) suojellut rakennukset ja rautatierakennusten suojelusopimukseen sisältyvät kohteet. Avustuksia myönnetään myös muihin merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden korjaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen ja ikkunoiden korjaamiseen.

Avustusta ei jaettu toimenpiteille, jotka ovat kiinteistön haltijalle kuuluvaa tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Vaille avustusta jäi myös kohteita, joiden kulttuurihistorialliset arvot tai suunniteltujen toimien laatu eivät riittäneet vertailussa muihin kohteisiin. Avustusta ei voitu myöskään myöntää uudisrakentamiseksi katsottaviin hankkeisiin. 

Vuoden 2018 avustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavissa uuden sähköisen asiointiliittymän kautta. Myös avustuspäätökset näkyvät tämän asiointiliittymän kautta. Sähköisesti haettujen avustusten jatkokäsittely hoidetaan myös asiointiliittymässä.

Avustusjärjestelmää kehitetään edelleen. Avustusten hakuajat saattavat muuttua totutuista hakuajoista. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2018 aikana.

Luettelo avustuksen saajista

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

puhelimitse numerosta 0295 33 6313 keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 sekä sähköpostilla entistamisavustus@museovirasto.fi