Uutta paanukattoa. Kuvaaja: Jani Puhakka, Museovirasto

Seurasaaren Karunan kirkon kellotapulin uusi paanukate syntyy käsityönä

Seurasaaren ulkomuseon valmistautuminen kesään alkaa Karunan kirkon kellotapulin paanukatteen uusimisella. Huhti-toukokuussa toteutettava kattotyö tehdään käsityönä. Tavoitteena on arvokkaan, 1700-luvun lopulla valmistuneen tapulin suojaaminen ja säilyttäminen alkuperäisessä asussaan.

Karunan kirkon kellotapulin paanukatto tehdään erittäin tarkkaan valikoidusta ja laadukkaasta mäntypuumateriaalista ja vedenpitävyys varmistetaan tuohikerroksella. Lopuksi kate vielä käsitellään tervalla perinteiseen tapaan.

Paanukatteiden teko vaatii erityistä ammattitaitoa ja puumateriaalin tuntemusta, ja niihin erikoistuneita asiantuntijoita ja urakoitsijoita on Suomessa jäljellä vain vähän. Seurasaaressa työn suorittaa Nykarleby Spåntak pääurakoitsijanaan Tom Nylund, ja työn valvonnasta vastaa Museoviraston rakennuskonservointi, joka on myös pääosin hankkinut paanupuumateriaalin, käsin taotut paanunaulat, koivuntuohet sekä tervan katteeseen.

Seurasaaren museorakennusten parissa työskentelee ympäri vuoden nelihenkinen Museoviraston rakennuskonservoinnin työryhmä, jonka työkenttänä on Seurasaaren ulkomuseon noin 90 rakennuksen ylläpito ja kunnostaminen. Rakennukset pyritään säilyttämään ja korjaamaan samanlaisilla työmenetelmillä ja materiaaleilla, joita alkuperäisissä rakenteissakin on käytetty. Samalla ylläpidetään perinteistä puurakentamisen ammattitaitoa ja vanhoja työtapoja, joista monet ovat käyttökelpoisia vielä myös nykypäivän rakentamisessa. Konservoinnin perustana ovat Museoviraston arkistoista löytyvät dokumentointiaineistot ja laaja-alainen tietämys sekä kansanrakentamisen tekniikoista että museorakennuskokoelman kokonaisvaltaisen säilyttämisen periaatteista.

Seurasaareen on sadan vuoden aikana koottu Suomen eri maakunnille tyypillisiä rakennuksia, jotka esittelevät maamme rakennus- ja asumiskulttuuria 1700-luvulta 1900-luvulle. Museo on avoinna yleisölle päivittäin 15.5.-15.9. Karunan kirkon kellotapuli on valmistunut vuonna 1796 Sauvossa ja siirretty museoon 1912. Kellotapuli on jo itsessään harvinainen ja upea nähtävyys, sillä se edustaa lounaissuomalaista 3-nivelistä tapulityyppiä sipulikupoleineen.

 

Lisätietoja:

rakennuskonservaattori Jani Puhakka, puh. 0295 33 6168, jani.puhakka@museovirasto.fi
Seurasaaren ulkomuseon verkkosivut