Elävän perinnön Wikiluettelo

Haku Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin käynnistyy

Loppuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Nyt Museovirasto avaa kansallisen luettelon kohteille mahdollisuuden osoittaa kiinnostuksensa hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Tällä hetkellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo yli 450 kohdetta 117 maasta.

Museovirasto lähettää sähköisen kyselyn kaikille kansallisella listalla olevien kohteiden taustayhteisöille. Vastausten perusteella Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen kohteista, jotka edustavat vahvimmin aineettoman kulttuuriperinnön kansallisia painopisteitä ja joilla on parhaat edellytykset tulla valituksi  Unescon luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valita yhden kansallinen tai monikansallinen kohteen, jonka hakemusta taustatahot voivat  lähteä valmistelemaan. Suomi voi olla osapuolena myös monikansallisissa hauissa.

Ehdotusten ytimenä tulee olla aineetonta perintöä ylläpitävien yhteisöjen halu sitoutua toimimaan Unescon tavoitteiden mukaisesti. Hakemuksen valmistelu on pitkäjänteinen ja avoin prosessi, jota koordinoivat ja johon osallistuvat laajasti elävän perinnön ilmiöön liittyvät tahot. Unescon luetteloon hyväksyminen velvoittaa sekä kohdetta että valtiota vaalimaan ja suojelemaan luetteloon nimettyä ilmiötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa lopullisen hakemuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristölle. Määräaika on vuosittain maaliskuun lopussa ja kerrallaan Unesco käsittelee 50 hakemusta.

Aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon valittujen kohteiden tulee vastata Museoviraston kyselyyn 9.4.2018 mennessä. Suomen ensimmäinen hakemus voi lähteä Unescoon maaliskuussa 2019, jolloin päätös Unescosta saataisiin joulukuussa 2020. Jatkossa Museovirasto järjestää vuosittain kansallisen luettelon kohteille haun, josta valitaan yksi kohde ehdolle Unescon luetteloihin.

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa. Suomessa esimerkkejä aineettomasta kulttuuriperinnöstä kerätään jatkuvasti Elävän perinnön wikiluetteloon, josta on seuraavan kerran mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuonna 2019. 

Lisätiedot:
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. 029533 6017
Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila(at)minedu.fi, puh. 0295 33 0269

Muualla verkossa:
Elävän perinnön kansallinen luettelo Lisätietoa hakemisesta (pdf)
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot (Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo sekä Hyvien suojelukäytäntöjen rekisteri)