Bryk Wirkkala Designkeskus. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Museovirasto jakoi 491 000 euroa valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Museovirasto on jakanut avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Avustukset ovat tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille museoille. Avustusta myönnettiin 17 museolle yhteensä 491 000 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 28 882 euroa.

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.

Vuonna 2018 innovatiivisten avustusten painopisteet olivat:

  • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen
  • Museoiden profiloituminen ja organisaation osaamispohjan vahvistaminen

Avustushakemuksia Museovirastolle tuli yhteensä 52 ja avustusta myönnettiin 33 %:lle hakijoista. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1 493 556 euroa.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. museosta.

AVUSTUKSET AMMATILLISTEN MUSEOIDEN INNOVATIIVISIIN HANKKEISIIN VUONNA 2018:

Forssan kaupunki / Forssan museo
40 000 euroa, Kuoseja kaupungille

Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo
37 000 euroa, Aikakone 2.0. ja Hackathon – VR-teknologiaa ja uusia yleisöjä museotyöhön

Hyvinkään kaupunki / Hyvinkään taidemuseo
26 000 euroa, Taidelabra - toiminnallinen kokoelmatila

Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo
26 000 euroa, Taidetila yhteisöllisenä teoksena

Lahden kaupunki / Lahden historiallinen museo
40 000 euroa, Virtuaalikohtaamisia Lahdessa 

Oulun kaupunki / Museo- ja tiedekeskus Luuppi
25 000 euroa, Museo- ja tiedekeskus Luupin sekä Oulun alueen koulujen yhteisen Luuppireitti toiminta- ja rahoitusmallin kehittäminen

Postimuseosäätiö / Postimuseo
29 000 euroa, Museojamit - Uusi menetelmä digitaalisen pimeän ajan muistitiedon tallettamiseksi

Rautatiemuseon Säätiö / Suomen Rautatiemuseo
25 000 euroa, Minun konepajani, minun työni

Saamelaismuseosäätiö / Saamelaismuseo Siida
25 000 euroa, Ukkometsojen ulkomuseo 

Sagalunds museistiftelse / Sagalunds museum
12 000 euroa, Volontärkraft

Seinäjoen kaupunki / Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
25 000 euroa, Seinäjokelaisten kaupunkihistoria

Suomen Metsämuseosäätiö / Lusto - Suomen Metsämuseo
22 000 euroa, Osmansolmu - Osallistavat menetelmät museon sidosryhmätyössä

Suomen Urheilumuseosäätiö / Suomen Urheilumuseo
30 000 euroa, Lupa koskettaa – Virtuaalinen museotila

Taideteollisuusmuseon säätiö / Designmuseo
25 000 euroa, Designmuseon avoin digitointipiste, yleisöjen osallistaminen museotyöhön ja koulupolku

Turun kaupunki / Turun museokeskus, Turun linna
44 000 euroa, OSALLISTAEN JA YHDESSÄ TEHDEN. Asiakaslähtöisiä museosisältöjä ja uusia esittämisen tapoja Turun linnaan

Työväen museoyhdistys ry /Työväenmuseo Werstas
20 000 euroa, Arjenhistoriaa harrastajille 

Vantaan kaupunki/kaupunginmuseo / Vantaan kaupunginmuseo
40 000 euroa, Vantaan kulttuuriympäristöohjelma