Esiintyjäjoukko pukeutuneina punkkareiksi. Kolmella on käsissään kyltit.. Kuvaaja: Olli Nordling/Postimuseo
Taideverstas Wärjäämön porukka esittää museoaineistoihin pohjautuvaa ja itse suunnittelemaansa Anarkistipostia -punkperformanssia museokeskus Vapriikissa toukokuussa 2022. Esitys oli osa Postimuseon Esirippu auki! -hanketta. Kuva: Olli Nordling/Postimuseo.

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin haettavissa

, ,

Museovirasto julistaa haettavaksi hankeavustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin vuodelle 2024. Avustukset haetaan haeavustustuksia.fi-palvelussa. Haut avautuvat 2.11.2023 klo 9.00 ja päättyvät 15.12.2022 klo 15.00.

Ammatillisten museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä:

  • taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla
  • museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä
  • museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen
  • ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen
  • museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Vuonna 2023 avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin myönnettiin 15 hakijalle yhteensä 444 000 euroa.

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan myönnettävien hankeavustusten tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön, tukea kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta sekä edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä eri muodoissa, sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

  • yhteisölähtöisten toimintamallien ja uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen
  • tietoisuuden lisääminen, tiedon välittäminen ja tiedon saatavuuden parantaminen
  • kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön moninaisuuden huomioiminen

Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin, museotoimintaan eikä korjaushankkeisiin.

Vuonna 2023 avustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin myönnettiin 11 hakijalle yhteensä 85 000 euroa.

Lisätietoja

Hankeavustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Hankeavustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

museoavustus@museovirasto.fi