Petajanveden kirkko hanna hautamaki
Petäjäveden vanhan kirkon kattoa tervataan kesällä 2023. Kuva: Hanna Hautamäki

Hankeavustukset maailmanperintökohteiden hoitoon haettavissa

,

Maailmanperintökohteiden tulee omalla esimerkillään kannustaa ja lisätä muihin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemusta. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelun kautta 30.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju.

Hankeavustusta maailmanperintökohteiden hoitoon voivat hakea maailmanperintökohteilla sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat. Avustus on suunnattu sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, restaurointi-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.

Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon ne kriteerit, joilla kohde on maailmanperintöluetteloon merkitty.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen. Päätökset avustettavista hankkeista tehdään alkuvuonna 2024. Jaettava avustussumma on edellisinä vuosina ollut noin 220 000 euroa.

Lisätiedot

mpavustus@museovirasto.fi
Hankeavustukset maailmanperintökohteiden hoitoon