Mustavalkokuvassa neljä sotilasta hiihtovarusteineen istuu lumessa. Taustalla harvaa metsää.
Rajavartioston harjoitukset Ilomantsissa välirauhan aikana keväällä 1941. Kuvassa vas. kersantti Leo Paldanius, majuri Viljo Nikoskelainen, suurmetsästäjä Feodor Maksimainen ja kapteeni Viljo Kivikko. Kuva: Rudolf Salomaa.

Ilomantsilaisten sotahistorialliset kuvat osaksi Museoviraston Kuvakokoelmia

Ilomantsilaisten sotaveteraanien kokoama lähes 800 kuvan sotahistoriallinen kuvakokoelma on tallennettu Museoviraston Kuvakokoelmien osaksi ja julkaistu Finnassa. Ilomantsin Sotahistoriallisen Työryhmän keräämässä kokoelmassa on 592 julkista ja 186 ei-julkista kuvaa.

Kun viime sotien jälkeinen vaikenemisen aika alkoi hellittää 1980-luvun lopussa, aktivoituivat ilomantsilaiset sotaveteraanit tallentamaan muistojaan ja dokumenttejaan sotatapahtumista. Kymmenet valokuvaajat ja kuvien omistajat luovuttivat kuviaan Ilomantsin Sotahistorialliselle Työryhmälle. Kirjallisia luovutussopimuksia, joilla kuvat olisi saatu kaikkien kiinnostuneiden käyttöön, ei kuitenkaan ennätetty tehdä ennen kuin kuvakeräyksen primus motor, jatkosodan veteraani Pertti Kokki menehtyi. Suullisilla sopimuksilla Työryhmällä oli lupa käyttää kuvia omiin tarpeisiinsa, mutta julkaisulupa niiltä puuttui.

Onnistunut lopputulos monen mutkan kautta

Vuodenvaihteessa 2013–2014, jolloin kuvia oli karttunut jo lähes 900 kpl, Työryhmä havahtui tarpeeseen saada kokoelma pysyvästi turvattua. Ensimmäinen yritys ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen.

Kuvien oltua kolme vuotta luvatta julkisuudessa Työryhmä neuvotteli syksyllä 2018 Museoviraston Kuvakokoelmien kanssa niiden julkaisemisesta osana Historiallista kuvakokoelmaa. Edellytyksenä oli luovutussopimusten laadinta kuvaajien/kuvien omistajien kanssa. Yhtä omistajaa lukuun ottamatta sopimukset syntyivät ja kuvien työstäminen julkaisukuntoon käynnistyi. Työryhmä selvitti kuvien taustatiedot ja Museovirasto korjasi kuville aiheutettuja vaurioita.

Kuvien julkaisemista ovat viivyttäneet myös Museoviraston Kuvakokoelmien järjestelmämuutokset, mutta 23.6.2023 alkaen kuvat ovat julkisia ja kaikkien kiinnostuneiden kustannuksitta hyödynnettävissä Finna.fi-hakupalvelussa. Kuvat julkaistaan CC BY-lisenssillä ja Museovirasto toivoo niitä käytettävän asianmukaisesti ja myös eettisesti kestävällä tavalla.

592 julkaistua kuvaa vuosilta 1926–1996

Ilomantsin Sotahistoriallisen Työryhmän keräämässä kokoelmassa on 592 julkista ja 186 ei-julkista kuvaa. Suurin osa ei-julkisista on SA-kokoelmassa jo aikaisemmin julkaistuja kuvia. Muut ovat syystä tai toisesta julkaistavaksi sopimattomia kuvia.

Kokoelman vanhimmat kuvat kuvaavat suojeluskuntatoimintaa Ilomantsissa ja Pohjois-Karjalassa. Myöhemmältä ajalta Suomessa, valtaosin Ilomantsissa, otettuja kuvia on ajalta ennen talvisodan alkua, talvisodasta, välirauhan ajalta sekä jatkosodasta. Jatkosodan aikaisia kuvia on rajan molemmilta puolilta sekä suomalaisten että venäläisten kuvaajien otoksina.

Työryhmän toimintavuosilta karttuneet kuvat liittyvät eri tavoin sotahistoriaan kuten sotavainajien etsintä maastosta, löytyneiden ja tunnistettujen vainajien saattaminen kotiseutunsa multiin sekä presidenttipari Koiviston vierailu entisillä sotatantereillaan.

Kuvien julkistamista edeltävät vuodet ovat osoittaneet, että ihmisillä, joiden juuret ovat Ilomantsissa, on valokuva-albumeissaan ja piironkiensa kätköissä vielä paljon arvokkaita sotahistoriaan liittyviä valokuvia. Jotta nämäkin kuvat saataisiin talteen ja tulevien sukupolvien käyttöön, Työryhmä on päättänyt jatkaa kuvien keräämistä ja julkistamista yhteistyössä Museoviraston Kuvakokoelmien kanssa.

Ilomantsin Sotahistoriallin en Työryhmä on vuonna 1989 ilomantsilaisten sotaveteraanien aloitteesta perustettu yhdistys, joka on ollut keskeisessä asemassa Ilomantsia koskevan sotahistoriallisen tiedon kartuttamisessa, kohteiden kunnostamisessa sekä Sotatie-reitin saamisessa osaksi Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa. Valtaosin tehty työ on ollut vapaaehtoistoimintaa pienillä, satunnaisvaroilla ja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Ilomantsin Sotahistoriallisen Työryhmän kuvakokoelma Finnassa

Muokattu kohtaa, jossa kerrotaan kuvien olleen luvatta julkisuudessa 30.6.2023 klo 9.38.