Kaksi naista istuu vanhan punaisen puurakennuksen reunustalla. Ympärlllä vehreitä puita, taustalla toinen punainen puutalo.. Kuvaaja: Julia Kivelä / Visit Finland.
Kauttuan ruukinpuistosta on tulossa osa teollisuusperintömatkailureittiä. Se on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva: Julia Kivelä / Visit Finland.

Ensimmäiset valtionavustukset kulttuurireittitoimintaan jaettu

Avustusta Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnettiin yhteensä 120 000 euroa. Avustuksella vahvistetaan kulttuurireittitoimintaa ja edistetään Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä ja kehittää kestävää kulttuurimatkailua.

Hakemuksia saapui yhteensä kahdeksan, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 377 030 euroa. Hankeavustusta myönnettiin kolmelle kohteelle:

  • Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:lle reitin kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseen ja kestävän kulttuurimatkailun kehittämiseen
  • Sodan ja rauhan keskus Muistille Liberation Route Europe -kulttuurireitin laajentamiseksi Suomeen
  • Teollisuusperintöseura ry:lle teollisuusperintömatkailureitin rakentamiseen osana sertifioitua European Route of Industrial Heritage -reittiä.

Avustushaun painopisteet liittyivät muun muassa kulttuurireitin tieteellisen pohjan kehittämiseen, monimuotoisen eurooppalaisen historian ja kulttuuriperinnön edistämiseen ja kestävän kulttuurimatkailun kehittämiseen. Avustettavilta hankkeilta edellytettiin myös selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan sekä kansainvälistä ulottuvuutta. Laadullisessa arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa YK:n Agenda 2030 tavoitteiden huomioimiseen, yhteistyön ja kumppanuuksien luomiseen Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan puitteissa sekä hankkeen yleiseen toteuttamiskelpoisuuteen.

”Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelma on hyvä työkalu kulttuurimatkailun ja kulttuuriperinnön kehittämiseen. Nyt jaettavalla avustukselle vahvistetaan Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman toimintaedellytyksiä Suomessa.”, kertoo erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta.

Museoviraston on määritelty Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartassa Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansalliseksi koordinaattoriksi. Osana tätä työtä Museovirasto jakaa avustuksia Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja

Avustukset Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa vahvistaviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Lisätietoja hankkeista avustuksen saajilta