Itamerifi 2000X1000 Sukeltaja Valo

Itämeri.fi avautuu – suomalainen meritieto koottu yhteen

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhden verkko-osoitteen kautta. Itämeri.fi-palveluun on koottu useiden suomalaisten laitosten vuosikymmenien aikana tuottama tieto helposti ymmärrettävään muotoon. Museovirasto on tuottanut palveluun tietoa ja kuvia erityisesti Itämeren vedenalaisesta ja merellisestä kulttuuriperinnöstä.

”Museovirasto on tuottanut Itämeri.fi-sivustolle merellisestä kulttuuriperinnöstä ja meriarkeologiasta kertovaa sisältöä sekä paljon kuvia vedenalaisista kohteista. Vapaa-aika-osiossa kerromme kiinnostavista vierailukohteista, kuten majakoista ja linnakkeista”, kertoo projektitutkija Sinikka Kärkkäinen Museovirastosta.

Merellistä kulttuuriperintöä ovat ympäristöstä löytyvät rakennetut ja arkeologiset jäljet, joissa näkyy ihmisen tapa ymmärtää ja käyttää merta sekä vesistöjä. Tällaisia ovat muun muassa hylyt sekä vedenalaiset rakenteet, kuten satama- tai puolustuslaitteet.

Itämeri.fi-palvelun meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Varsinais-Suomen liitto ja Väylävirasto. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on käytettävissä kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Laaja merellinen kuva-aineisto yleisön saataville

Sivuston sisällöntuotanto on hyödyttänyt Museoviraston työtä laajemminkin. Hankkeessa on käyty läpi erilaisia rekistereitä ja päivitetty niiden tietoja. Esimerkiksi Muinaisjäännösrekisterin kohteiden tietoja on päivitetty ja täydennetty valokuvilla.

Samalla oli mahdollista digitoida ns. Myrsky-inventoinnin kuvamateriaali eli yli 2000 kuvan laajuinen majakoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien rakennusten aineisto. Vuosina 1996–2000 kerätty kuvakokoelma olisi saattanut jäädä hyödyntämättä, mutta hankkeen ansiosta aineisto saatiin digitoitua ja tuotua yleisön saataville hakupalvelu Finnaan. Myös muuta kuvamateriaalia meriarkeologisista tutkimuskohteista on luetteloitu, digitoitu ja julkaistu Finnassa. Kuvat ovat saatavilla myös Itämeri.fi-sivuston kuvapankista, jossa ne ovat paitsi katsottavissa myös vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Dataa ja kulttuuriperintökohteita kartalla

Portaalin yhtenä osana on datapalvelu, jonka kautta suurin osa eri toimijoiden tuottamista merellisistä paikkatieto- ja tutkimusaineistoista on avoimesti käytettävissä. Dataa voi hakea ja ladata eri laitosten tietokannoista ja katsella karttapalvelussa.

Palvelun meriopas.fi-osio on tehty erityisesti suuren yleisön käyttöön esimerkiksi veneilijöille ja retkeilijöille. Mobiilikäyttöön optimoitu palvelu tarjoaa reaaliaikaista meritietoa sekä Itämerestä löydettyjen hylkyjen ja kulttuuriperintökohteiden sijainnit. Oppaan avulla voi helposti suunnitella retken Itämeren aarteiden äärelle. Meriopas.fi on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja:

projektitutkija Sinikka Kärkkäinen, Museovirasto, p. 0295 33 6250, sinikka.karkkainen@museovirasto.fi

intendentti Sallamaria Tikkanen, Museovirasto, p. 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi

projektikoordinaattori Hanna Piepponen, Suomen ympäristökeskus, p. 040 182 3334, hanna.piepponen@ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskuksen tiedote Itämeri.fistä

Fi Emkr Ja Eu 2
Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.