Kohtaamispaikkana kuvat -sivuston tunnus.

Kohtaamispaikkana kuvat -sivusto esittelee kuvia ja tarinoita kulttuurien ja ihmisten kohtaamisesta

Museoviraston Kuvakokoelmien uusi Kohtaamispaikkana kuvat -sivusto esittelee kuvia ja tarinoita, jotka kertovat kulttuurien ja ihmisten kohtaamisesta ja muistoista – niin arjesta kuin juhlastakin. Mitä ruokaperinteet, vuodenajat tai kotiseutu merkitsevät meille ja miten niihin liittyvät perinteet säilyvät tai muuttuvat? Mitkä hetket ja tapahtumat nousevat tärkeiksi? Millaista on hyvä elämä?

Sivuston esittelee kolme valokuvanäyttelyä: Teehetki tarkastelee ruoan, kulttuurin ja identiteetin yhteyttä, Plus/Miinus Talvi -projekti kertoo Pohjois-Euroopan muuttuvasta talvesta ja Kuvat kohtaavat -näyttely esittelee Vantaalla ja sen ympäristössä asuvien naisten muistoja ja tärkeitä hetkiä.

Näyttelyt on tuotettu osana EU-rahoitteista CultureLabs-hanketta, joka edisti maahanmuuttajataustaisten ryhmien osallisuutta kulttuuritoiminnassa. Hankkeen aikana venäjänkieliset ryhmät ja monikulttuurinen naistenryhmä kertoivat muistoistaan ja itselleen tärkeistä asioista omien ja Museoviraston Kuvakokoelmien valokuvien kautta. Tapaamisia järjestettiin sekä kasvokkain että koronatilanteen vaatiessa Zoomissa ja Whatsappissa. Osallistujat lähettivät valokuvia ja tarinoita myös verkkosivun kautta.

Vuosina 2018–2021 toteutetun CultureLabs-hankkeen tavoitteena oli kehittää osallistavia menetelmiä ja lähestymistapoja kulttuuriperintöalan työskentelyyn monikulttuurisuuden näkökulmasta ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeita huomioiden. Kohtaamispaikkana kuvat -sivuston näyttelyiden kuratointiprosessissa haluttiinkin erityisesti madaltaa vähemmistöryhmien kynnystä osallistua ja tuoda esiin omaa kulttuuriperintöä. Venäjänkieliset mediaattorit vastasivat venäjänkielisten ryhmien toiminnasta, ja yhteistyö Cultura-säätiön ja Nicehearts ry:n kanssa toi asiantuntemusta maahanmuuttajataustaisten ryhmien kanssa toimimiseen.

Tutustu valokuvanäyttelyihin: www.kohtaamispaikkanakuvat.fi

Kohtaamispaikkana kuvat -sivusto on tuotettu osana CultureLabs-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 -avustussopimuksen 770158 mukaisesti. CultureLabs on kolmivuotinen (2018–2021) hanke, jossa on mukana kahdeksan organisaatiota viidestä Euroopan maasta. Suomesta hankkeessa on mukana Museovirasto.

www.culturas.fi

www.nicehearts.fi