Kuvat kohtaavat 2000x1000px

Kuvat kohtaavat -näyttely kertoo naisten muistoista ja nykypäivän elämästä Afganistanista Tikkurilaan

,

Näyttely kertoo vahvoista naisista, joita yhdistää Vantaa ja sen lähiympäristö kotiseutuna. Naiset kertovat valokuvien kautta elämästään, eri kulttuureista sekä heille tärkeistä tapahtumista, niin arjesta kuin juhlastakin. Monikulttuurisen ryhmän kertomuksissa välähtää muistoja Suomeen muuttamisesta sekä lapsuuden maisemista niin Afganistanissa kuin Vantaan Tikkurilassa.

Kuvat kertovat -ryhmän vuosina 2020–2021 järjestetyissä tapaamisissa suomalaiset ja afganistanilaistaustaiset jäsenet kertoivat itselleen tärkeistä asioista omien valokuviensa ja Museoviraston Kuvakokoelmien aineistojen kautta. Kertomuksissa nousi esiin elämän suuria ja pieniä tärkeitä hetkiä, muistoja, saavutuksia sekä menetyksiä. Muistojen lomassa katsotaan myös tulevaisuuteen ja seuraavan sukupolven elämään täällä. Tapaamisia järjestettiin sekä kasvokkain että korontilanteen vaatiessa Whatsappissa.

Näyttely on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa CultureLabs-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmiä ja lähestymistapoja kulttuuriperintöalan työskentelyyn monikulttuurisuuden näkökulmasta ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeita huomioiden. Ryhmän työskentelyssä haluttiin varmistaa, että jokainen pääsee osallistumaan omista lähtökohdistaan.

Näyttely on tuotettu osana CultureLabs-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 -avustussopimuksen 770158 mukaisesti. CultureLabs on kolmivuotinen (2018–2021) hanke, jossa on mukana kahdeksan organisaatiota viidestä Euroopan maasta. Suomesta hankkeessa on mukana Museovirasto. 

Kuvat kohtaavat -näyttelyn ja muiden CultureLabs-hankkeen ryhmäprojektien kuvat julkaistaan myöhemmin myös verkkonäyttelynä.

Kuvat kohtaavat -näyttely on avoinna Tikkurilan Vantaa-infossa kauppakeskus Dixissä (Ratakatu 11, 2. krs) 25.5.–10.6.2021. Näyttelyn on tuottanut Museoviraston ja Nicehearts ry:n koordinoima Kuvat kertovat -naistenryhmä osana CultureLabs-hanketta.

Lisätiedot:

Suvi Sillanpää, Museovirasto, suvi.sillanpaa@museovirasto.fi p. 0295 33 6130

Nicehearts ry

CultureLabs