Kaupunkinäkymää.
Kerrostunutta kaupunkirakennetta pienempien kaupunkien ja suurempien kuntakeskusten tapaan – esimerkkinä Uusikaupunki. Volker von Bonin / Museovirasto

Modernin rakennusperinnön toimintaohjelma 2023–2026 julkaistu

,

Toimintaohjelma ohjaa ja suuntaa Museoviraston toimintaa ja yhteistyötä modernin rakennusperinnön tunnistamisessa, määrittämisessä ja suojelussa.

Modernin rakennusperinnön toimintaohjelma ohjaa Museoviraston toimintaa ja suuntaa kulttuuriympäristöjen parissa työskentelevän museokentän (alueelliset vastuumuseot, valtakunnalliset vastuumuseot) yhteistyötä. Toimintaohjelman tärkein kohderyhmä Museoviraston lisäksi ovat vastuumuseot sekä modernin rakennusperinnön parissa toimivat sidosryhmät. Ohjelman tavoitteena on myös tukea alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden toimintaa modernin rakennusperinnön kysymyksissä. Ohjelma toimii myös toiminnan priorisoinnin välineenä.

Rakennusperinnön näkökulmasta moderni käsittää määrällisesti ja laadullisesti laajan kokonaisuuden. Teollisen rakentamisen keinoin on toteutettu pääosa maamme rakennuskannasta, kuten esimerkiksi lähiöt. Toisaalta on tunnistettu modernismin merkkikohteiden rajallinen joukko, josta esimerkkinä toimii Alvar Aallon kohdesarjan esittäminen Unescon maailmanperintökohteeksi. Ohjelmassa ei oteta kantaa yksittäisten kohteiden suojeluun.

Valtaosa rakennusperinnöstä on modernia

Modernin rakennusperinnön säilyttäminen on myös ilmastokysymys, ja säilyttävän korjaamisen periaatteiden leviäminen yhteiskunnassa on tärkeä tavoite. Kestävyyden kannalta säilyttävän korjaamisen tavoite kohdistuu koko modernin rakennuskantaan. Suomen rakennetuista ympäristöistä valtaosa on syntynyt vuoden 1940 jälkeen.

Toimintaohjelmassa näihin ympäristöihin viitataan käsitteellä moderni rakennusperintö. Nämä noin 80 vuoden aikana rakentuneet ympäristöt kerrostaloalueista teollisiin ympäristöihin kunnallistekniikka mukaan lukien sekä liikenteen ja energian infrastruktuureista vapaa-ajanviettopaikkoihin ovat merkittävä osa arkeamme ja kulttuuriperintöämme ja samalla suuri haaste myös kestävän kehityksen, säilyttämisen, arvottamisen ja dokumentoinnin kannalta.

Toimintaohjelma on koostettu yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden kanssa, aiheen kannalta keskeisten valtakunnallisten vastuumuseoiden sekä muiden sidosryhmien kommentteja ja täydennyksiä hyödyntäen.

Moderni haastaa! Modernin rakennusperinnön toimintaohjelma 2023–2026 (pdf)

Det moderna utmanar! Handlingsplan för det moderna byggnadsarvet 2023–2026 (pdf)