Cultura3 2000
Kuva: Svetlana Mikhailova

Monikulttuurisuutta tukeva CultureLabs-hanke on tuottanut tuloksia

,

Vuosina 2018–2021 Museovirasto on ollut mukana EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa CultureLabs-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmiä ja lähestymistapoja kulttuuritoimintaan monikulttuurisuuden näkökulmasta ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeita huomioiden.

Hankkeessa on mukana kahdeksan organisaatiota Italiasta, Britanniasta, Kreikasta, Espanjasta ja Suomesta. Museovirastossa hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö.

Suomessa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa järjestetyissä pilottiprojekteissa on käytetty monipuolisesti erilaisia osallistavia lähestymistapoja. Museoviraston pilotista on vastannut Museoviraston Kuvakokoelmat, ja se on toteutettu yhteistyössä Cultura-säätiön ja Nicehearts ry:n kanssa. Pilotissa on toteutettu venäjänkielisten ryhmien sekä monikulttuurisen naistenryhmän kanssa projekteja, joissa on käytetty sekä Kuvakokoelmien että osallistujien omia valokuvia. Koronapandemian johdosta pilotissa on käytetty laajasti erilaisia digitaalisia osallistumisen kanavia, kuten ryhmävideopuheluja ja verkkosivuja.

Kohtaamisia kuvien kautta ryhmäprojekteissa

Venäjänkieliset projektiryhmät toteuttivat kolme projektia, jotka kutsuivat osallistujat jakamaan kuvia ja tarinoita eri aiheiden ympäriltä. Plus / Miinus Talvi -projektissa osallistujat lähettivät projektin verkkosivun kautta valokuvia ja tarinoita, jotka kuvasivat muuttuvaa talvea sekä koronakevään tuomia muutoksia.

Teehetki-projekti järjesti Zoomin avulla etänä teekutsuja, joissa katsottiin Kuvakokoelmien sekä osallistujien omia ruoka-aiheisia kuvia ja keskusteltiin niiden herättämistä muistoista ja kokemuksista.

Projektien tuloksia on katsottavissa niiden verkkosivuilla: www.plusmiinustalvi.com ja www.teehetki.org.

On Pause -projekti järjesti Zoomissa tapahtuman, joka johdatti osallistujat projektiryhmän kokoaman kuva-albumin läpi inspiroiden keskusteluja mm. vanhoista tv-ohjelmista, lapsuuden leikeistä ja korona-ajan kokemuksista.

Monikulttuuristen naisten ryhmän kanssa järjestettiin työpajoja, joiden pohjalta osallistujat kokosivat Kuvakokoelmien kuvia ja omia kuviaan yhdistellen oman tärkeiden kuvien albumin. Lopuksi ryhmä kuratoi kuvien pohjalta Kuvat kohtaavat -näyttelyn, joka oli esillä Tikkurilan Vantaa-infossa touko-kesäkuussa.

Ryhmäprojektien tuloksia tullaan julkaisemaan myös verkkonäyttelynä.

Tietoa ja tukea osallistavan toiminnan toteutukseen

Hankkeessa on kerätty tietoa toimintatavoista ja kokemuksista osallistavien hankkeiden sidosryhmiltä ja tuotettu tutkimusjulkaisuja, toimenpidesuosituksia sekä CultureLabs-verkkoalusta, joka tarjoaa tietoa ja tukea osallistavaan toimintaan.

Museovirasto on koordinoinut hankkeessa policy paper -dokumentin kirjoittamista. Cultural Heritage for Social Innovation and Migrant Inclusion -dokumentti käsittelee tekijöitä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajataustaisten ryhmien osallistumisen haasteisiin ja sisältää toimenpidesuosituksia mm. toiminnan resurssien lisäämiseen, henkilökunnan osaamisen kehittämiseen, projektien arviointiin sekä osallisuuden huomioimiseen digitalisaatiossa.

Hankkeessa tuotettu CultureLabs-verkkoalusta kokoaa tietoa ja kokemuksia osallistavista kulttuuriprojekteista. Alustan käyttäjät oppivat muilta ja voivat jakaa omien projektien antia vastaavasti tulevien projektien käyttöön. CultureLabs-alustalla kohtaavat kulttuuriperintöala, järjestöt, julkinen sektori, tutkijat ja projektiyhteisöt. Alustaa voi käyttää myös yhteistyöalustana projektisuunnittelussa.

Lisätietoa CultureLabs-hankkeesta

CultureLabs-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 -avustussopimuksen 770158 mukaisesti.