Kari Juutilainen nimeton 2020
Kari Juutilaisen näyttely Presence järjestetään Kuopion taidemuseossa 15.1.–19.4.2023. Kuvassa Juutilaisen teos Nimetön (2020). Kuva: Kari Juutilainen

Museovirasto jakoi puoli miljoonaa euroa avustuksina museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Museoissa vuonna 2023 järjestettävien taidenäyttelyiden taiteilijapalkkioihin jaettiin avustuksina 509 800 euroa. Avustuksia myönnettiin 89 eri näyttelyhankkeen palkkioihin, joita maksetaan 267 taiteilijalle. Avustusten turvin museot voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä.

Näyttelypalkkiolla korvataan näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioilla huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

”Avustuksilla pyritään tukemaan sellaisen käytännön juurtumista ja kehittymistä, että kuvataiteilijalle maksetaan palkka hänen tekemästään työstä. Myös museot ovat olleet tyytyväisiä siihen, että avustuksen turvin ne pystyvät järjestämään entistäkin vaihtelevampia taidenäyttelyitä esimerkiksi nuorilta tai erityisryhmiin kuuluvilta ammattikuvataiteilijoilta”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.

Avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 102 ja haettu summa oli yhteensä noin 660 000 euroa. Avustuksina jaettiin yhteensä 509 800 euroa 89 eri näyttelyhankkeeseen. Kaikkiaan avustuksilla tuettiin 267 taiteilijan taiteilijapalkkioita. Suurin myönnetty avustus oli 26 500 euroa ja pienin 680 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 728 euroa.

Avustuksia sai 40 museota, joista 83 % oli taidemuseoita. Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa sijaitsee runsaasti taidemuseoita, saivat yhteensä noin kolmanneksen jaetuista avustuksista. Muuten myönnetyt avustukset jakautuvat alueellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomen. Avustuksia myönnettiin niin yksityis-, ryhmä- kuin sarjanäyttelyiden taiteilijapalkkioihin eri kuvataiteen medioita hyödyntäviin näyttelyhankkeisiin.

Yksi avustusta saaneista museoista on Kuopion taidemuseo.

”Kuopion taidemuseo haluaa rohkaista kaikkia kokemaan taidetta sekä luoda mahdollisuuksia taiteen tekijöille. Taiteen tekijöiden huomioiminen tarkoittaa toiminnassamme näyttelytilaisuuksien lisäksi taiteilijoiden toimeentulon edistämistä. Tässä tärkeässä roolissa ovat näyttelypalkkioavustukset, joiden avulla pystymme maksamaan taiteilijoille heidän tekemästään työstä ja toteuttamaan meille tärkeätä yhdenvertaisuuden arvoa. Ilman avustusta emme tähän tavoitteeseen kykenisi,” kertoo Kuopion taidemuseon museonjohtaja Anna Vilkuna.

Juuri päättynyt hakukierros oli toinen vuoden 2022 aikana järjestetty. Kaikkiaan Museovirasto jakoi vuoden 2022 aikana miljoona euroa avustuksina näyttelypalkkioihin. Seuraava hakukierros avautuu keväällä 2023. Avustuksia voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille museoille sellaiseen näyttelypalkkioon, jonka ne maksavat ammattikuvataiteilijalle yksityis- tai ryhmänäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä.