Hameen linna, opastus. Kuvaaja: Topi Leikas, Kansallismuseo

Museotilaston tiedot vuodelta 2017 on julkaistu – museokäyntien määrä jatkaa kasvuaan

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden taloutta, henkilöstöä ja toimintaa kuvaavat tilastotiedot vuodelta 2017 Museotilasto-verkkopalvelussa. Tilastohaku ja avoimena tietona julkaistut tilastotaulukot vuosilta 2007–2017 ovat käytettävissä osoitteessa www.museotilasto.fi. Tulevan kesän ja syksyn aikana sivustolla julkaistaan aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa analysoidaan lukuja tarkemmin.

Vuonna 2017 Suomen 154 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät yhteensä 323 museokohdetta. Museokäyntejä tilastoitiin yhteensä yli 7 miljoonaa (7 079 919), mikä on kaikkien aikojen käyntiennätys Suomen museoissa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,9 %.

Keskimäärin käyntejä yksittäisessä museokohteessa oli 22 912. Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Näyttelyiden lisäksi museoissa järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi opastuksia tilastoitiin yli 62 000, työpajoja lähes 10 000, muita yleisötapahtumia yli 7 000 ja vaihtuvia näyttelyitä yli 1 000.

Museoiden kokonaismenot olivat n. 251,7 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Museoiden omat tulot eli pääsymaksuista, palvelu- ja tuotemyynnistä sekä muista omatoimisista tuloista ja sponsorituesta muodostuvat tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 %.

Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä vuosilta 2007–2017. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuodelta 2016 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Vuoden 2017 tilastokysely lähetettiin 154 museolle ja vastaus saatiin 152 museolta. Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu www.museotilasto.fi  

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi