Opastus. Kuvaaja: Maija Huitu, Kansallismuseo

Museotilaston tiedot vuodelta 2018 löytyvät nyt Museotilasto-verkkopalvelussa

,

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskevat tilastotiedot vuodelta 2018.

Vuonna 2018 Suomen 154 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät yhteensä 325 museokohdetta. Museokäyntejä tilastoitiin yli 7,1 miljoonaa (7 127 513), mikä on suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2017. Museokäyntiluvut kasvoivat jyrkästi erityisesti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Yhtenä syynä käyntien kasvuun ovat olleet Suomen museokentälle avautuneet uudet, heti yleisönsä löytäneet museokohteet.

Keskimäärin käyntejä yksittäisessä museokohteessa oli 22 555. Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Museoissa järjestettiin yhteensä 950 vaihtuvaa näyttelyä, 59 156 yleisöopastusta, 11 864 työpajaa ja 6 942 muuta yleisötapahtumaa. Vuoden 2018 lopussa museoiden kokoelmat sisälsivät yhteensä noin 5,6 miljoonaa kulttuurihistoriallista esinettä, 415 000 taideteosta ja 23,6 miljoonaa valokuvaa.

Museoiden työntekijöiden työpanos oli vuoden aikana yhteensä 2 520 henkilötyövuotta ja kokonaismenot noin 248,5 miljoonaa euroa. Suurin osa menoista koostui palkkausmenoista (106,7 miljoonaa euroa) sekä kiinteistömenoista (85,2 miljoonaa euroa). Museoiden omat tulot olivat yhteensä 46,6 miljoonaa euroa, mikä on lähes 19 % museoiden kokonaismenoista.

Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa mm. museokäynneistä, yleisötyöstä, kokoelmista, näyttelyistä, henkilöstöstä ja taloudesta vuosilta 2007–2018. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuosilta 2016–2017 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Tulevan syksyn aikana sivustolla julkaistaan myös vuoden 2018 aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa lukuja analysoidaan tarkemmin.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden antamiin tietoihin. Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot vastaavat vuosittain edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Vuoden 2018 tilastokysely lähetettiin 154 museolle ja vastaus saatiin 153 museolta. Museotilaston tavoitteena on antaa vuosittain mahdollisimman luotettava yleiskuva museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu www.museotilasto.fi

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, p. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, p. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, p. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi