Asiakkaita Kansallismuseon lipunmyyntitiskillä. Kuvaaja: Soile Tirilä, Museovirasto
Museoissa pyrittiin varmistamaan kävijöiden ja henkilökunnan turvallisuus monin tavoin. Tutuiksi tulivat maskit, käsidesit, turvavälit ja tiskien suojalasit. Kuvassa Kansallismuseo aukeamassa kesäksi kevään koronasulun jälkeen 1.6.2020. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto.

Museotilastot 2020: museokäyntien määrä väheni koronavuotena

,

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskevat tilastotiedot vuodelta 2020. Tilastohaku ja avoimena tietona julkaistut tilastotaulukot vuosilta 2007–2020 ovat käytettävissä Museotilasto.fi-verkkopalvelussa. Tulevan syksyn aikana sivustolla julkaistaan myös aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa analysoidaan lukuja tarkemmin.

Vuonna 2020 Suomen 150 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät 326:ta museokohdetta, joissa vierailtiin noin 4,5 miljoonaa kertaa. Käyntimäärät vähenivät reilulla kolmella miljoonalla käynnillä edelliseen vuoteen verrattuna. Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Vuoden 2020 aikana museokohteet olivat avoinna yhteensä 43 635 päivää, keskimäärin 153 päivää (v. 2019 194 päivää / museokohde). Koronaepidemian vuoksi keväällä 2020 museot olivat kiinni koko maassa yli kaksi kuukautta. Loppuvuonna pahimmilla koronan leviämisalueilla museoita jouduttiin sulkemaan uudelleen, mikä osaltaan vähensi museoiden käyntimääriä.

Toiminta siirtyi verkkoon

Museoiden sulkemisen lisäksi korona vaikutti myös muilla tavoin museoiden toimintaan vuoden 2020 aikana. Esimerkiksi kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yleisötapahtumiin ja näyttelyiden järjestämiseen, verkkopalveluiden kysyntä kasvoi ja museoiden omat tulot vähenivät. Fyysisten tapahtumien sijaan museot tuottivat yleisölle erilaisia verkkotapahtumia, kuten verkko-opastuksia ja verkkotyöpajoja.

Vuonna 2020 opastuksia järjestettiin 29 462 kpl (63 765 kpl v. 2019) ja työpajoja 3 851 kpl (11 245 kpl v. 2019). Museoiden järjestämien yleisötapahtumien kokonaismäärä laski edellisvuoteen verrattuna 56,7 prosenttia, ja niitä järjestettiin 36 649 kpl vuonna 2020 (84 721 kpl v. 2019). Verkko-opastuksia museot järjestivät 901 kpl ja verkkotyöpajoja 540 kpl. Verkossa toteutettujen yleisötapahtumien kokonaismäärä oli 2 773. Verkkotapahtumia ei ole tilastoitu aikaisempina vuosina. Museoiden omat tulot laskivat 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Museoiden omat tulot vuonna 2020 olivat 40 066 698 euroa (52 737 551 euroa v. 2019).

Museotilaston tiedot vapaasti käytettävissä

Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa mm. museoiden käynneistä, yleisötyöstä, kokoelmista, näyttelyistä, henkilöstöstä ja taloudesta vuosilta 2007–2020. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuosilta 2016–2019 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden antamiin tietoihin. Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot vastaavat vuosittain edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Vuoden 2020 tilastokysely lähetettiin 150 museolle, joista lähes kaikki museot vastasivat kyselyyn. Museotilaston tavoitteena on antaa vuosittain mahdollisimman luotettava yleiskuva museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu www.museotilasto.fi

Lisätietoja:

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi