Kallion laella kiviröykkiö ja harvaa männikköä.. Kuvaaja: Teija Tiitinen, Museovirasto
Sammallahdenmäen monimuotoiset pronssikautiset hautaröykkiöt ovat muinaisjäännös sekä yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta. Kuva: Teija Tiitinen, Arkeologian kuvakokoelma, Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoon

, ,

Hoitoavustuksilla tuetaan maailmanperintökohteiden ja muinaisjäännösalueiden säilymistä ja kunnossapitoa. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 15.00.

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset on tarkoitettu Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen. Avustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.

Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon ne kriteerit, joilla kohde on maailmanperintöluetteloon merkitty.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset
mpavustus@museovirasto.fi


Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksilla tuetaan muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoa ja merkitsemistä. Tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä.

Vuonna 2023 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö toimiin, jotka kohdistuvat muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen ja sen ympäristöön.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset
mjhoitoavustus@museovirasto.fi