Museovirasto portiikki mikko soramaki web
Peltikatteiden kunnostaminen on tyypillinen entistämisavustusten kohde. Kuvassa Elimäen Moision kartanon huvimajan portiikin peltikatteen kunnostustyötä Seurasaaren ulkomuseossa. Kuva: Mikko Soramäki, Kulttuuriympäristön kuvakokoelma, Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen

, ,

Entistämisavustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 15.00.

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Kohteita voivat olla yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Hakemuksessa esitetään tiedot hakijasta ja hakemuksen kohteesta sekä avustettavaksi esitetystä hankkeesta taustatietoineen. Keskeinen osa hakemusta on hankkeen toteutussuunnitelma, jonka tulee perustua kohteen historian ja arvojen sekä kohteen nykytilan tarkkaan tuntemiseen tai selvittämiseen. Yksityiskohtainen ja perusteltu suunnitelma on välttämätön osa hakemusta, sillä hankkeet arvioidaan ainoastaan hakijan hakemuksessa esittämien tietojen perusteella.

Museovirasto arvioi hakemukset yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi hankkeen valmistelun ja suunnittelun laatuun. Lisäksi arvioidaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia säästävän korjaamisen sekä kestävän käytön ja hoidon kannalta.

Entistämisavustukset ovat Museoviraston suurin ja vanhin vuosittainen avustuskokonaisuus, joka jaetaan nyt 55. kerran. Viime vuoden haussa haettujen avustusten yhteissumma oli yli 6 miljoonaa euroa. Tukea sai 152 kohdetta yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset
entistamisavustus@museovirasto.fi