Traditional Finnish sauna whisking and loyly pieni
Avustusta sai myös suunnitteilla oleva saunareitti. Kuvan perinnesaunottaja Kaisa Mokkila ei liity reittiin. Kuva: Ville Kurki.

Museovirasto avusti kulttuurireittejä - mukana sauna, runonlaulu ja Alvar Aalto

Avustusta Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnettiin yhteensä 118 000 euroa. Avustuksella vahvistetaan kulttuurireittitoimintaa ja edistetään Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä ja kehittää kestävää kulttuurimatkailua.

Avustus jaettiin nyt toista kertaa. Hakijoita oli seitsemän, ja avustusta jaettiin kolmelle hakijalle:

  • Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry: Singing Heritage Routen kehittämiseen (44 395 €)
  • Sauna Route ry: Saunareitin kehittämiseen (13 350 €)
  • Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry: vastuullisuuden kehittämiseen Alvar Aalto -reitillä (60 300 €)

”Avustusta saivat tänä vuonna eri kehitysvaiheissa olevat sertifioidut ja Euroopan neuvoston sertifiointiin pyrkivät kulttuurireitit. Aalto-reitillä on jo Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifikaatti. Singing Heritage -reittiä on kehitetty useampi vuosi ja reitillä on pyrkimys Euroopan neuvoston sertifiointiin. Saunareitin kehittäminen taas on alkanut viime vuonna,” kuvailee erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta.

Avustushaun painopisteet liittyivät muun muassa kulttuurireitin tieteellisen pohjan kehittämiseen, monimuotoisen eurooppalaisen historian ja kulttuuriperinnön edistämiseen ja kestävän kulttuurimatkailun kehittämiseen. Avustettavilta hankkeilta edellytettiin myös selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan sekä kansainvälistä ulottuvuutta. Laadullisessa arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa YK:n Agenda 2030 tavoitteiden huomioimiseen, yhteistyön ja kumppanuuksien luomiseen Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan puitteissa sekä hankkeen yleiseen toteuttamiskelpoisuuteen.

Museovirasto toimii Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallisena koordinaattorina Suomessa. Osana tätä työtä Museovirasto jakaa avustuksia Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustusta voi hakea kunta, kuntayhtymä, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hakijan tulee olla jonkin Euroopan neuvoston kulttuurireitin jäsen tai pyrkiä avustettavalla hankkeella aktiivisesti Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi tai osaksi kulttuurireittiä.