Kuva Soile Tirilä 2001 Rakennushistorian kuvakokoelma Museovirasto
Soile Tirilä 2001, Museovirasto, Forssan kehräämö

Euroopan neuvoston kulttuurireitit

Euroopan neuvoston kulttuurireitit johdattavat kulttuuriperinnöstä, kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneen matkailijan kiehtoville reiteille ympäri Eurooppaa. Reittitoimijoille tarjolla on aktiivinen, kehittämishenkinen yhteistyöverkosto. Museovirasto toimii Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallisena koordinaattorina Suomessa.

Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelma käynnistyi vuonna 1987. Suomi liittyi Euroopan neuvoston kulttuurireittien laajennettuun osittaissopimukseen (Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes, EPA-sopimus) vuonna 2018. Kulttuurireittitoiminnan tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta eurooppalaisista arvoista ja monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kehittää kestävää kulttuurimatkailua.

Sertifioituja kulttuurireittejä on tällä hetkellä Euroopassa 47. Reittien teemoja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, teollinen perintö, uskonto, maisemaperintö, eurooppalainen taide, musiikki ja kirjallisuus. Ensimmäinen Suomesta hallinnoitu kulttuurireitti on Alvar Aalto -reitti, joka sai kulttuurireittisertifikaatin vuonna 2021. Lisäksi suomalaisia kohteita on mukana muissa aktiivisesti toimivissa kulttuurireiteissä, kuten Prehistoric Rock Art Trails -reitissä, St. Olav Ways -reitissä ja European Route of Industrial Heritage -reitissä.

Kulttuurireiteistä 90 % kulkee maaseutualueen läpi. Kulttuurireittiverkostoon voi kuulua esimerkiksi kulttuuriperintökohteita, museoita, matkailuyrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kuntia, kansalaisjärjestöjä, kulttuuri-instituutteja ja alueellisia kehitysyhtiöitä. Myös aineettoman kulttuuriperinnön ympärille on kehitetty kulttuurireittitoimintaa.

Kulttuurireittitoiminta tarjoaa mahdollisuuksia rajat ylittävään kulttuuriseen kehittämiseen, matkailuyhteistyöhön, verkostoitumiseen ja kansainvälisen näkyvyyden parantamiseen. Yhteydet alan tutkijoihin ja asiantuntijoihin takaavat toiminnan tieteellisen perustan. Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifikaatti on laadun tae, mikä parantaa myös mahdollisuuksia rahoituksen saamisessa.

Jotta verkosto voi saada Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifioinnin, sen tulee täyttää erilaisia reitin teemaan, käytännön toimiin ja yhteistyöverkoston hallintoon liittyviä vaatimuksia. Keskeiset vaatimukset ovat:

  • Reitin teema yhdistää vähintään kolmea Euroopan maata.
  • Sen teemalla on tieteellinen perusta sekä käytännön tiedeyhteistyötä.
  • Reittiverkosto kehittää kestävää kulttuurimatkailua.
  • Reitillä toteutetaan nuorisoon liittyvää koulutuksellista ja opetuksellista toimintaa.
  • Reitti lisää tietoisuutta yhteisestä eurooppalaisesta historiasta, muistista sekä kulttuuriperinnöstä.
  • Reitin toiminta linkittyy nykykulttuuriin ja taiteeseen.
  • Reittiä hallinnoi taho, jolla on oikeudellinen asema, useimmiten rekisteröity yhdistys.
  • Reittiverkosto on taloudellisesti elinkelpoinen ja demokraattisesti johdettu.

Sertifioinnin kriteerit ovat tarkemmin määritelty Euroopan neuvoston päätöslauselmassa vuodelta 2013.

Hakemuksen jättää Euroopan neuvostolle reittiverkostoa hallinnoiva taho. Reittisertifiointia voi hakea vuosittain. Uusien kulttuurireittien sertifioinnista päättävät EPA-sopimuksen hallintoneuvostossa sopimuksen jäsenvaltiot ulkopuolisen asiantuntijan tuottaman arviointiraportin tuella. Suomen edustaja hallintoneuvostossa on opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuosittaisten hakujen tarkemmat aikataulut voit tarkistaa Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan verkkosivuilta. Sertifioidut reitit arvioidaan kolmen vuoden välein ulkopuolisen asiantuntijan arviointiraportin tuella. Säännöllisten arviointien raportit auttavat reittiverkostoa kehittämään toimintaansa edelleen.

Jäseneksi voi hakeutua myös johonkin jo sertifioituun reittiin, jolloin liittymisestä päättää kyseistä reittiä hallinnoiva taho omien sääntöjensä mukaisesti. Euroopan neuvosto on koonnut verkkosivuilleen tietoa sertifioiduista reiteistä ja niiden edustajista, joihin reitin toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä.

Museoviraston tuottaman uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä.