Kotikaupunkipolut-kartta. Kuvaaja: Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys Artova ry

Museovirasto jakoi 81 400 euroa valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Museovirasto on jakanut avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustusta myönnettiin 16 kansalaisjärjestöille ja yhteisöille yhteensä 81 400 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 088 euroa.

Avustushakemuksia Museovirastolle tuli yhteensä 83 ja avustusta myönnettiin 19 %:lle hakijoista. Haettujen avustusten yhteissumma oli 632 049 euroa.

Museovirasto painottaa hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Luettelo avustuksen saajista


Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä ja kansalaisjärjestöiltä.