Kaksi Seurasaaren työntekijää korjaamassa vanhaa aitaa.
Tyypillisiä avustettavia hankkeita vuonna 2021 ovatkin museorakennusten kattojen korjaukset sekä kokoelmien hoitoon ja luettelointiin liittyvät työt. Kuva on Seurasaaresta Museoviraston restaurointikohteesta. Kuva: Museovirasto.

Museovirasto jakoi avustukset paikallismuseoiden hankkeille

,

Museovirasto on jakanut paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021. Avustusta myönnettiin 84 hankkeelle yhteensä puoli miljoonaa euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 965 euroa.

Avustushakemuksia tuli 136, ja haettu summa oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Avustuksia sai 84 hanketta, joiden yhteissumma oli 501 050 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 13 000 euroa ja pienin 1 000 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

”Paikallismuseot mahdollistavat erilaisia kohtaamisia kulttuuriperinnön äärellä ja vahvistavat yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta. Kyse on merkittävästä kansalaisaktiivisuuden ja -vaikuttamisen osoituksesta ja sitoutumisesta yhdessä tekemiseen. Tätä arvokasta työtä pyrimme osaltamme paikallismuseoiden hankeavustuksilla tukemaan ja vahvistamaan”, kertoo erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.

”Valitettavasti jaettavissa ollut avustussumma oli lähes 80 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun keskimääräinen avustussumma on noin 6 000 euroa, tarkoittaa tämä montaa avustamatta jäänyttä hanketta. Koronapandemian vaikutukset ja laskevat avustusmäärärahat ovat huolestuttava yhtälö. Kulttuurialaa koskevan kyselyn mukaan lähes kolmasosa paikallismuseoista arvioi tehtävänsä toteuttamisen vaarantuneen olennaisesti koronapandemian aikana vuonna 2020, ja suurin osa vastanneista ei ole saanut lainkaan taloudellista tukea koronapandemian aikana”, Koski täydentää.

Paikallista kulttuuriperintöä hoidetaan vapaaehtoisvoimin ja sivutoimisesti

Paikallismuseoiden hallinnassa ja ylläpidettävänä on kokoelmia ja museorakennuksia, jotka ovat alueellisesti ja osin jopa valtakunnallisesti merkittäviä. Tyypillisiä avustettavia hankkeita vuonna 2021 ovatkin museorakennusten kattojen korjaukset sekä kokoelmien hoitoon ja luettelointiin liittyvät työt. Alueelliset vastuumuseot ohjaavat ja valvovat avustusten käyttöä toimialueellaan.

”Paikallismuseoissa tehdään valtavasti työtä, jotta saadaan säilymään se osa kulttuuriperinnöstä, jota kukaan muu ei tallenna ja jonka merkitys paikalliselle identiteetille on suuri. Työtä näissä museoissa tehdään äärimmäisen pienillä resursseilla, pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Paikallismuseotoiminnassa ei juuri raha liiku, ja avustuksilla voidaankin toteuttaa hankkeita, joita ei voi saavuttaa hartiapankilla ja kotiseuturakkaudella. Pienikin summa kasvaa todellista suuremmaksi, sillä hankkeisiin tuodaan aina mukaan oman työn panos”, kertoo alueellisena vastuumuseona toimivan Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti.

Suurin avustus, 13 000 euroa, myönnettiin kahden satakuntalaisen yhdistyksen yhteishankkeelle. Hankkeessa Eurajoen kotiseutuyhdistys ja Kotiseutuyhdistys Luvia Seor yhdistävät voimansa saadakseen ylläpitämiensä museoiden kokoelmien inventoinnin ja luetteloinnin käyntiin.

”Erityisen iloinen olen siitä, että yhteistyölle näytetään nyt näin selkeästi vihreää valoa” toteaa Aartolahti.

”Alueemme paikallismuseot ovat pieniä ja taustayhteisöt vielä pienempiä. Mitä pienempi toimija, sen tärkeämpää on uskaltaa yhdistää voimia ja jakaa vastuuta. Se ei tarkoita sitä, että aineistoja, museoita tai kulttuuriperintöä pitäisi yhdistää. Päinvastoin: silloin kun yhteistyö on aitoa ja se syntyy tarpeeseen, se helpottaa perusasioiden tekemistä huomattavan paljon ja sille paikalliselle ja omaleimaiselle toiminnalle jää entistä enemmän aikaa. ”

Paikallismuseoiden hankeavustus on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Tuki voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta, puh. 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi

Lisätietoja avustetuista hankkeista saa ko. museoista: Avustusta saaneet hankkeet (pdf)

Lisätietoa avustuksesta paikallismuseoiden hankkeisiin

Tiedote 31.3.2021: Koronavuodesta 2020 museoille epävarmuutta mutta myös uusia toimintamuotoja