Majakkalaivan Kemi lähdössä Kotkan satamasta hinaajan vetämänä.. Kuvaaja: Johanna Aartomaa, Suomen merimuseo
Majakkalaiva lähdössä hinaaja Varman avulla Kotkasta Helsinkiin restauroitavaksi marraskuussa 2020. Kuva: Johanna Aartomaa, Suomen merimuseo

Kattava selvitys majakkalaiva Kemin historiasta on valmistunut

,

Suomen viimeisen toiminnassa olleen majakkalaivan Kemin restaurointityön yhteydessä on valmistunut kattava selvitys laivan käytöstä ja kunnostustöistä vuosina 1901-1974. Mittavan restauroinnin jälkeen Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluva Kemi avataan yleisölle museoaluksena arvioilta kesällä 2022.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys -verkkojulkaisun on tehnyt Arkkitehtitoimisto Livady, ja se on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla pdf-muodossa. Selvitys käsittelee Kemin rakentamista, käyttöä sekä museoaikaa restaurointi- ja muutosvaiheineen. Historiallisesti arvokkaista aluksista ei ole aiemmin tehty yhtä laajaa selvitystä Suomessa.

Laivojen ja merenkulun historiasta kiinnostuneille selvitys tarjoaa herkullisen katsauksen aluksen historiaan ja työhön majakkalaivalla. Niin Helsingin, Rauman kuin Kemin edustallakin merenkulun turvallisuutta taannut alus on ollut olennainen osa rannikon merellistä kulttuuriperintöä.

Kattavan korjaus- ja huoltohistorian sekä tarkkojen varustelistojen lisäksi historiaselvitys kertoo monia kiinnostavia välähdyksiä majakkalaivan ja sen henkilöstön vaiheista. Aluksen päätehtävänä oli toimia majakkana ja luotsivartiopaikkana. Sen lisäksi majakkalaiva on auttanut merivalvonnassa ja salakuljettajien pidättämisessä, osallistunut jatkosodassa ilmasuojeluun sekä ehkäissyt öljyonnettomuuden. Historiaselvityksessä kerrotaan myös laivan henkilöstöstä, kuten kapteeneista, henkilöstön palkoista – ja Raumalla vuonna 1930 karanneesta keittäjästä.

Tutkittu taustatieto auttaa säilyttämään

Historiaselvitys on laadittu pääasiassa Kemin tulevien korjaustöiden suunnittelun aineistoksi. Kattava tutkimukseen ja arkistolähteisiin perustuva tieto niin aluksen historiallisista kerrostumista kuin vanhan aluksen materiaaleista ja niiden korjausmenetelmistä on tärkeää restauroinnin onnistumiselle. Selvityksessä laivan vaiheita sekä eri aikojen muutostöitä ja korjauksia on havainnollistettu valokuvin, kaavioin ja piirustuksin.

”Selvityksessä kaikki laivan vaiheet on käyty tarkasti läpi. Tietoa hyödynnetään arvojen määrittelyssä, restauroinnissa sekä myös museolaivalle rakennettavan näyttelyn suunnittelemisessa”, kertoo erikoisasiantuntija Päivi Eronen Museovirastosta.

Kemin kunnostus etenee

Majakkalaiva Kemi on tällä hetkellä Suomenlinnassa Viaporin Telakka ry:n telakalla, jonne se hinattiin Kotkasta marraskuun 2020 lopussa. Rungon kunnostusta on valmisteltu mm. täydentämällä rungon kuntokartoitusta, tekemällä työaukkoja ja poistamalla aluksen pilssissä oleva betoni. Rungon metallikorjaustyöt toteuttaa APEX-Marine Oy Turusta.

Työtä aluksen eteen on jo tehty aiemmin. Aluksen kunnon kannalta keskeinen puinen sääkansi on uusittu, majakan valoa suojaava lyhtykoju on kunnostettu ja sisätiloissa on tehty mm. metallitöitä.

Suomenlinnasta alus palaa Kotkaan, jossa restaurointityöt jatkuvat mm. yleisön kulkureitille valituissa tiloissa. Kunnostuksen jälkeen Suomen merimuseon aluksiin kuuluva majakkalaiva on tarkoitus avata yleisölle Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa. Suomen merimuseo on osa Suomen kansallismuseon museoperhettä.

Majakkalaiva Kemin restaurointi ja yleisölle avaamisen valmistelu ovat mahdollisia hallituksen lisätalousarviosta Museovirastolle myönnetyn rahoituksen turvin. Perusteellinen restaurointi luo hyvää pohjaa tulevienkin vuosien huollolle.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys

ISBN: 978-951-616-306-5

Linkki verkkoversioon (pdf)

Majakkalaiva Kemi historiaselvitys kansi 200dpi