Kohtalona Ruotsinsalmi Linnoituskaupunki Soile Tirila 2000. Kuvaaja: Soile Tirilä
Kotkan tuhoutuneen linnoituskaupungin kolmiulotteinen malli Merikeskus Vellamon Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä 2020. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto.

Museovirasto jakoi valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

,

Museovirasto on jakanut avustukset päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Valtionavustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Avustusta myönnettiin 22 museolle yhteensä 485 800 euroa.

Avustushakemuksia Museovirastolle tuli yhteensä 43, ja avustusta myönnettiin 51 prosentille hakijoista. Keskimääräinen avustussumma oli 22 082 euroa, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 1 358 384 euroa.

Vuonna 2020 innovatiivisten avustusten painopisteet olivat

  • ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen
  • taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen
  • museoiden profiloituminen ja organisaation strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen.

”Tänä vuonna erityisesti yhteisölliset toimintamallit ja kestävän kehityksen arvot näkyvät monen museon hankkeessa. Hankkeita toteutetaan alusta asti yhdessä yleisöjen ja kohderyhmien kanssa. Yhdessä ihmisten kanssa syntyy uusia toimintatapoja ja palveluita, jotka aidosti vastaavat yleisöjen tarpeisiin”, toteavat erikoisasiantuntijat Anna Alavuotunki ja Anu Niemelä Museovirastosta.

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä sekä löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. museoista.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi

Tietoa avustuksesta museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Espoon kaupunki / Espoon kaupunginmuseo:

Kestävän ja vaikuttavan yleisötyön muistilista - toimintamalli museoiden yleisötyöpolitiikkaan, 30 000 euroa.

Forssan kaupunki / Forssan museo:

KOPS Kuosikoulu. Forssan Kuosikeskuksen pedagoginen toimintakonsepti, 25 000 euroa.

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö / Hotelli- ja ravintolamuseo:

Ruokatajua museossa -hanke, jossa luodaan kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaavia ruokakulttuurikasvatuksen sisältöjä ja toimintamalli, 27 000 euroa.

Hämeenlinnan kaupunki / Hämeenlinnan taidemuseo:

Z/N-dialogin toteutus, erityisesti nuorten kanssa työskentely dialogisesti, 25 000 euroa.

Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry / Turun taidemuseo:

Valta-aiheisen yleisötapahtumien sarjan sekä alueen museoiden henkilökunnalle suunnattujen koulutustilaisuuksien järjestäminen Turun taidemuseossa, 19 000 euroa.

Kouvolan kaupunki / Poikilo-museot:

Koe ilo - hyvinvointia ikäihmisille. Poikilo-museoiden voimauttavat palvelut palvelutalojen asukkaille, 25 000 euroa.

Lahden kaupunki / Lahden museot:

Kokoelmakummi-toiminnan kokonaiskonseptin kehittäminen Lahden museoille, 30 000 euroa.

Postimuseosäätiö / Postimuseo:

Museoiden arkistoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen, 20 000 euroa.

Raumanmeren merimuseosäätiö / Rauman merimuseo:

Roskaton Raumanmeri -hanke. Raumanmeren ekologisesti kestävän virkistyskäytön edistäminen ja ympäristökasvatuksen sisällyttäminen museon näyttelyyn, 10 000 euroa.

Rautatiemuseon Säätiö / Suomen rautatiemuseo:

Hankkeessa etsitään malleja joukkoistamisen ja kansalaistieteen toteuttamiseksi valtakunnallisissa vastuumuseoissa, 20 000 euroa.

Rovaniemen kaupunki / Lapin maakuntamuseo:

Ulkosaamelaiset - Saamenmaan ulkopuolisten ääni esiin Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä, 13 800 euroa.

Rovaniemen kaupunki / Rovaniemen taidemuseo:

Virta - Virtuaalinen näyttelyvierailu, 15 000 euroa.

Stundars rf / Stundars museum:

Museet som klassrum, 20 000 euroa.

Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö / Arkkitehtuurimuseo:

Arkkitehtuurin monet tarinat - yhteistyöryhmän perustaminen osaksi ydinprosessien uudistamista, 21 000 euroa.

Suomen kirjainstituutin säätiö / Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Sastamalan seudun museo:

Draamallinen Apteekkarin aikaan-pelikierros Sastamalan Kirjakortteliin. Matalan kynnyksen digitaalinen peli, jonka kohderyhmänä ovat aikuiset, 17 000 euroa.

Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry / Museo Militaria:

Monilukutaitoa museoista, 24 000 euroa.

Suomen valokuvataiteen museon säätiö / Suomen valokuvataiteen museo:

Valokuva yhdistää - videosarja ja vertaisoppimispäivä valokuva-alan yhteisöjen kanssa, 25 000 euroa.

Teatterimuseon säätiö / Teatterimuseo:

Yhteistyössä on voimaa. Joukkoistetun, yhteisöllisen sisällöntuotannon toimintatavan kehittäminen ja toteuttaminen esittävien taiteiden kentän kanssa, 30 000 euroa.

Tekniikan museon säätiö / Tekniikan museo:

Yhteisöllisen Sorvaamo-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä yleisöjen kanssa, 20 000 euroa.

Turun kaupunki / Turun museokeskus:

Saariston taikalaatikko - pilottiprojekti alueellisen kokoelmatoiminnan kehittämiseksi, 20 000 euroa.

Työväen museoyhdistys ry / Työväenmuseo Werstas:

Työelämän silmät -hankkeen toteutus, 24 000 euroa.

Vantaan kaupunki / Vantaan kaupunginmuseo:

LÄHIÖ - Vantaan kaupunginmuseon nykydokumentointihanke ja podcast-ohjelmasarja, 25 000 euroa.