Kohtalona Ruotsinsalmi 7 2000. Kuvaaja: Soile Tirilä
Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely Merikeskus Vellamossa. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Museotilaston tiedot vuodelta 2019 on julkaistu Museotilasto-verkkopalvelussa

,

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskevat tilastotiedot vuodelta 2019. Tilastohaku ja avoimena tietona julkaistut tilastotaulukot vuosilta 2007–2019 ovat käytettävissä Museotilasto-verkkopalvelussa. Tulevan syksyn aikana sivustolla julkaistaan myös aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa analysoidaan lukuja tarkemmin.

Vuonna 2019 Suomen 153 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät 327:ää museokohdetta. Museokäyntejä tilastoitiin yhteensä yli 7,6 miljoonaa (7 616 233), mikä on noin puoli miljoonaa käyntiä enemmän kuin vuonna 2018. Keskimäärin käyntejä yksittäisessä museokohteessa oli 24 102. Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Käyntilukujen lisäksi uusimmasta Museotilastosta selviää muun muassa, että museoissa järjestettiin yhteensä 953 vaihtuvaa näyttelyä, 63 765 yleisöopastusta, 11 245 työpajaa ja 9 711 muuta yleisötapahtumaa. Vuoden 2019 lopussa museoiden kokoelmat sisälsivät yhteensä noin 5,6 miljoonaa esinettä, 346 000 taideteosta ja 24 miljoonaa valokuvaa.

Museoiden työntekijöiden työpanos oli vuoden aikana yhteensä 2 578 henkilötyövuotta. Museoiden kokonaismenot olivat noin 264,7 miljoonaa euroa. Suurin osa menoista koostui palkkausmenoista (113,6 miljoonaa euroa) sekä kiinteistömenoista (89,5 miljoonaa euroa). Museoiden omat tulot olivat yhteensä 52,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 20 prosenttia museoiden kokonaismenoista.

Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa mm. museoiden käynneistä, yleisötyöstä, kokoelmista, näyttelyistä, henkilöstöstä ja taloudesta vuosilta 2007–2019. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuosilta 2016–2018 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden antamiin tietoihin. Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot vastaavat vuosittain edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Vuoden 2019 tilastokysely lähetettiin 153 museolle, ja kaikki museot vastasivat kyselyyn. Museotilaston tavoitteena on antaa vuosittain mahdollisimman luotettava yleiskuva museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu

Lisätietoja:

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi