S/S Figaro Olavinlinna 2000. Kuvaaja: P. Lempiäinen, Historian kuvakokoelma, Museovirasto
S/S Figaro Savonlinnassa vuonna 1993, taustalla Olavinlinna. Kuva: P. Lempiäinen, Historian kuvakokoelma, Museovirasto

Museovirasto kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyötä vahvistamassa

,

Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat vauhdittaneet lähellä sijaitsevan kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen nousua matkailuvalteiksi. Museoviraston johtamassa hankkeessa kartoitettiin mahdollisuuksia tukea kulttuuriperinnön ja matkailun alojen yhteistyötä. Työ jatkuu myös vuonna 2021.

Kestävästi yhdessä -raportin kansi

Museovirasto johti vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön edellytyksiä. Hankkeessa kartoitettiin sitä, miten yhteistyötä voitaisiin tukea erityisesti koordinoinnin ja hallinnoinnin keinoin. Hankkeen tulokset on nyt julkaistu tiiviinä raporttina.

Ehdotuksiksi jatkotoimista nousivat Museoviraston roolin vahvistaminen, koordinoinnin lujittaminen eri toimijoiden yhteistyöllä sekä paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason yhteyksien kehittäminen. Museoviraston vahvempi rooli kulttuurimatkailun kokonaisuudessa voisi kiinnittyä erityisesti Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan. Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat vähintään kolmea toimintaan osallistuvaa maata yhdistäviä, Euroopan monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä ammentavia reittejä, joita kehitetään laajoissa kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyöhankkeissa.

Tutustu Kestävästi yhdessä -raporttiin (pdf)

Kestävä kulttuurimatkailu perustuu yhteistyöhön

Kulttuurimatkailun vahvistaminen esimerkiksi maailmanperintökohteita hyödyntämällä on yksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteista. Museoviraston hankkeella haluttiin osaltaan luoda pohjaa kulttuuriperinnön voimavarojen kestävälle käytölle tulevaisuuden kulttuurimatkailussa.

”Kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöt ovat vetovoimainen osa kulttuurimatkailua. Hankkeessamme keskityimme pohtimaan etenkin koordinoinnin ja hallinnoinnin keinovalikoimaa ja sitä, kuinka kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyötä voitaisiin tukea niiden avulla”, hankkeen projektipäällikkö Emma Harju toteaa.

”Yhteistyön kehittäminen on keskeistä myös vastuullisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi kansainväliset kulttuuriperintösopimukset ja -toimet tarjoavat hyviä välineitä kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön tiivistämiseen sekä kestävän matkailun kehittämiseen”, Harju jatkaa.

Kansainväliset tunnustukset, kuten Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifikaatti, lisäävät kulttuuriperinnön tunnettuutta ja voivat vahvistaa matkailullista vetovoimaa kohdealueillaan. Toimintaa ohjaavat kulttuuriperinnön vaalimisen ja edistämisen periaatteet, jotka luovat perustaa matkailun kestävälle kehittämiselle yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Hankkeen tukena toimi ohjausryhmä, johon osallistuivat Museoviraston lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Business Finland/Visit Finland sekä Metsähallitus.

Museoviraston työ kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön vahvistamiseksi jatkuu vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla jatkohankkeella.

Lisätietoja

Emma Harju, emma.harju@museovirasto.fi, puh. 029 533 6030