Majakkalaiva Kemi Suomenlinnan telakalla. Kuvaaja: Mikko Härö
Majakkalaiva Kemi Suomenlinnan telakalla. Telakka on yksi Suomenlinnan ydinasioista. Se on osa infrastruktuuria, jota perinnealustemme ylläpito ja korjaaminen laajemminkin edellyttävät.

Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen

, , ,

Sopimuksella edistetään Suomenlinnan suojelua, saavutettavuutta, säilymistä, tuntemusta, ja esittelyä. "Museoviraston ja hoitokunnan yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat tukevat kulttuuriperinnön vaalimista", kirjoittaa Mikko Härö.

Ei niin, etteikö aktiivista ja jo pitkää yhteistyötä olisi ilmankin, mutta sopimusta on pidetty hyvänä kumppanuuden jäntevöittämiseksi. Se täydentää hyvin sopimuksia, joita virastolla on valtion muiden kiinteistönhaltijoiden kanssa.

Sopimuksella edistetään Suomenlinnan suojelua, saavutettavuutta, säilymistä, tuntemusta, ja esittelyä. Ja jos mahdollista, vahvistetaan entisestään Suomenlinnan arvostusta ja hyödynnetään siellä tehtävää työtä kulttuuriperinnön alalla laajemminkin.

Suomenlinnan suojelu perustuu muinaismuistolakiin, rakennusperintölain pohjalta tehtyyn suojelupäätökseen, kirkkolakiin, maailmanperintöstatukseen sekä Uudenmaan liiton ja Helsingin kaupungin laatimiin ja päättämiin kaavoihin. Hoitokunta ja me olemme niiden tiimoilta tiiviissä yhteistyössä. Hoitokunta on tunnetusti korkeatasoinen restauroinnin toimija, mikä tietysti helpottaa yhteistyötä.

Museoviraston ja hoitokunnan yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat tukevat kulttuuriperinnön vaalimista. Konkretisoimme niitä yhdessä, esimerkiksi jo kolmasti järjestettyjen, suuren suosion saaneiden Valtio restauroi -seminaarien kautta.

Yhteisiä ovat intressimme myös Helsingin kaupungin suuntaan, oli sitten kyse kaavoituksesta, matkailun kehittämisestä tai kaupungin merellisestä strategiasta.

Suomenlinna on maamme maailmanperintökohteiden joukossa ehkä vahvin ja aktiivisin toimija, näkyvä kansainvälisillä areenoilla. Tämä antaa hyvät lähtökohdat yhteistyölle maailmanperintöasioissa. Ajankohtaisia ovat mm. Suomenlinnan suojavyöhykkeen päivittäminen, maailmanperintöpykälien saaminen uudistettavana olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, yhteistyö Suomenlinnan käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanossa sekä linnoitusta koskevan meriarkeologisen tiedon lisääminen. Ja vuosittainhan jaamme maailmanperintöavustuksia, ainakin toistaiseksi joka vuosi myös Suomenlinnaan.

Suomenlinna-museon näyttelyn uudistamisessa ja näyttelyiden ylläpidossa yhteistyöstä sovitaan tapauksittain erikseen. Olemme lupautuneet antamaan myös neuvontaa Suomenlinnan kokoelmien hallintaan ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Hyvää yhteistyötä ei ole ilman aktiivista ja ennakoivaa kommunikaatiota. Olemme puolin ja toisin sitoutuneet aktiiviseen ja ennakoivaan tiedonkulkuun sekä sopimuksen toteutumisen seurantaan.

Lisätietoja: osastonjohtaja Mikko Härö, Museovirasto