Nainen tutkimassa kukkia Louhisaaren kartanolinnan edustalla.. Kuvaaja: Museovirasto
Opas Louhisaaren kartanolinnan puutarhassa kesällä 2019. Kuva: Museovirasto.

Museovirasto on avannut avustushaun paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2022

,

Paikallismuseot voivat hakea hankeavustuksia 27. lokakuuta 2021 klo 15.00 saakka. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Paikallismuseoiden avustuksilla tuetaan kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämille museoille.

Vuonna 2021 paikallismuseoille myönnettiin avustus 84 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 501 050 euroa. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Lisätietoja avustuksista:
erikoisasiantuntijat Marianne Koski puh. 0295 33 6006 ja Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012 etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Avustus paikallismuseoiden hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla