Iisalmen pappilan sisätilaa.. Kuvaaja: Soile Tirilä, Museovirasto
Iisalmen pappila Seurasaaressa avautui restauroituna vuonna 2018. Entisöinnin yhteydessä parannettiin esteettömyyttä ja käytettävyyttä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Museoviraston uusi verkkosivusto Korjaustaito.fi neuvoo rakennusten säilyttävässä korjaamisessa ja korjaushankkeissa

,

Korjaustaito.fi-sivustolle koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa. Myös tuttujen Museoviraston korjauskorttien uusi koti on Korjaustaito.fi-sivustolla.

Korjaustaito.fi kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.

Korjaustaito.fi jakautuu neljään osioon:

  • Museoviraston korjauskortit ovat ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen.
  • Restauroinnin polku -ohjeet ovat perustuvat kokemuksiin hyvistä käytännöistä suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa ja toimivat yleisinä suosituksina säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
  • Sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä.
  • Näyteikkunassa julkaistaan esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta.

Säilyttävä korjaaminen säästää luonnonvaroja

Olemassa olevan rakennetun ympäristön arvostus, kunnossapito ja korjaaminen on välttämätön avain ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kestävintä on käyttää olemassa olevia rakennuksia uuden rakentamisen sijaan.

”Hyvällä hoidolla ja sopivalla käytöllä rakennetun omaisuuden käyttöikää voi pidentää huomattavasti, osassa rakennuskantaa lähes rajattomasti”, sanoo yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.

Korjaustaito perustuu rakennusperinnön vaalimisen periaatteisiin. Erityisten suojeltavien rakennusperintökohteiden ohella Korjaustaito palvelee yleisemminkin kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Rakennuksen arvoja säilyttävä korjaaminen perustuu kohteen yksilölliseen tuntemukseen ja arvostukseen.

”Juuri olemassa olevien rakennusten säilyttämisellä ratkaistaan kestävyyden haasteita isossa mittakaavassa. Tunnistetaan se mikä on hyvää, ylläpidetään ja korjataan sitä!”, kannustaa Lehtinen.

Tervetuloa esittelytilaisuuteen verkossa

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan säilyttävästä korjausrakentamisesta ja Korjaustaito-sivustosta. Tilaisuus lähetetään verkossa 17.3. klo 9.30–11.00. Tilaisuus tallennetaan, ja se tulee katsottaviin Korjaustaidon Näyteikkuna-osioon. Ilmoittaudu osoitteessa https://ssl.eventilla.com/event/pEJvb

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Pekka Lehtinen, yliarkkitehti, Museovirasto
pekka.lehtinen@museovirasto.fi, 0295 33 6275

www.korjaustaito.fi