Peltolan Makitupalaismuseo 2020 Sipila rajattu
Paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin tänä vuonna useille museorakennusten kattojen korjauksille. Luhankaan myönnettiin avustus Peltolan Mäkitupalaismuseon vanhimman rakennuksen, Isotuvan pärekaton korjaukseen. Mäkitupalaismuseon alueella korjataan lähes joka kesä museorakennusten kattoja. Kuva: Elina Sipilä, Luhangan Kotiseutuyhdistys

Museovirasto jakoi paikallismuseoiden hankkeille avustuksina lähes puoli miljoonaa euroa

,

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusta myönnettiin 80 hankkeelle yhteensä 479 400 euroa.

Avustushakemuksia paikallismuseoiden hankkeisiin saapui 138 ja haettu summa oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Myönnetyistä avustuksista pienin oli 1 300 euroa ja suurin 8 500 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 993 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla on tärkeä rooli paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja paikallisessa museotoiminnassa. Yhdistettynä monien paikallismuseoiden tekemään vapaaehtoistyöhön, verrattain pienilläkin avustuksilla saadaan toteutettua vaikuttavia ja yhteisöllisiä hankkeita”, kertoo erikoisasiantuntija Jonina Vaahtolammi Museovirastosta.

Merkittävien kokoelmien hoitoa ja kestävää korjaamista

Suomessa toimii lähes tuhat paikallismuseota. Paikallismuseoissa hoidetaan ja esitellään museokokoelmia, jotka ovat paikallisesti ja jopa valtakunnallisesti kiinnostavia ja ainutlaatuisia. Museovirasto myönsi tällä vuoden 2023 kierroksella avustusta esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämän Opiskelijakulttuurimuseon kokoelmatyön kehittämiseen ja Romanikulttuurin museon tukiyhdistykselle Suomen romanien pitsitöistä koostuvan kokoelman hoitoon.

Museoviraston avustuksilla tuetaan myös paikallismuseoiden rakennusten säilymistä. Monet paikallismuseot toimivat perinteisiä rakennustapoja edustavissa rakennuksissa, joiden kunnossapito on suuri ponnistus. Avustusta myönnettiin tänä vuonna usealle museolle pärekattojen, hirsiseinien ja perustusten korjaukseen. Paikallismuseoiden korjaustyöt tehdään usein kestävän ja perinteisen korjaamisen menetelmillä, jolloin tuetaan myös perinteisten korjausmenetelmien osaamista ja niiden säilymistä paikallisesti.

”Peltolan Mäkitupalaismuseon rakennukset ja alue halutaan pitää hyvässä kunnossa kertomassa seuraavillekin sukupolville alueen historiasta. Museon töissä käytetään aina mahdollisuuksien mukaan paikallista työvoimaa ja läheltä saatavia rakennusmateriaaleja. Museo tekee näin oman pienen osansa kestävyyden hyväksi”, kertoo museota ylläpitävän Luhangan Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Majanen.

Paikallismuseoiden hankkeille on myönnetty avustuksia vuodesta 1974 lähtien. Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivätkä kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Monet paikallismuseoista ovat kuntien sivutoimisesti tai yhdistysten vapaaehtoispohjalta ylläpitämiä.

Vuonna 2023 avustusta saaneet paikallismuseoiden hankkeet Museoviraston verkkosivuilla.