Petajaveden kk Leo Lonnroth
Jalmari Laihinen korjasi Petäjäveden vanhan kirkon portaita kesällä 2022. Kuva: Perinnerakentaja Leo Lönnroth

Museovirasto jakoi maailmanperintökohteiden hoitoavustusta 20 hankkeelle yhteensä 235 000 euroa

Museovirasto osallistuu maailmanperintökohteiden korjaus- ja muutostöiden ohjaukseen sekä jakaa vuosittain avustuksia maailmanperintökohteiden hoitoon ja kehittämiseen. Avustusta myönnettiin vuodelle 2023 muun muassa Petäjäveden vanhan kirkon maisemasuunnitelman tekemiseen, Vanhalle Raumalle sekä Verlan puuhiomolle ja pahvitehtaalle.

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tyypillisiä avustettavia korjaustoimenpiteitä maailmaperintökohteissa ovat vesikattojen kunnostaminen, rakennusrunkoon liittyvät korjaukset sekä julkisivujen ja ikkunoiden korjaaminen.

“Maailmanperintökohteilta avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tutkimus- tai suunnitteluhanke tai korjaaminen ovat rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäviä eli restauroivia tai konservoivia”, kertoo erikoisasiantuntija Jaakko Holma Museovirastosta.

Avustuksella tuetaan kohteiden kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä.

Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, ja Museovirasto vastaa maailmanperintösopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Osana tätä kokonaisuutta Museovirasto jakaa avustuksia Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Museoviraston jakamia maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.

Esteettömyyden lisääminen Petäjäveden vanhassa kirkossa

Verlan puuhiomolla avustusta myönnettiin muun muassa seinämuurien korjaamiseen. Vanhassa Raumassa suurimmat avustukset myönnettiin vesikattojen korjaamiseen. Petäjäveden vanha kirkko sai avustusta 31 400 euroa. Avustus on myönnetty maisemanhoidon yleissuunnitelman ja pihasuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma huomioi erityisesti esteettömyyden pihalla liikuttaessa.

”Petäjäveden vanhan kirkon pihapiiri ei ole tällä hetkellä esteetön, mutta tutkimme, onko tätä parannettavissa niin, että mahdollisimman monen olisi mahdollista kokea kirkko myös sisältä. Kirkon esteettömyyden parantaminen on tyypillinen restaurointitehtävä, jossa joudutaan punnitsemaan kohteeseen tehtävät lisäykset hyvin tarkkaan. Varmaa on, että kohdetta ei saada täysin esteettömäksi, mutta nykytilannetta on varmasti mahdollisuus parantaa erilaisin toimenpitein”, Petäjäveden seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen sanoo.

Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän. Näistä kuusi on kulttuurikohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Seitsemäs kohde on luontokohde, Merenkurkun saaristo.

Avustusta saaneet hankkeet verkossa.