Sivistyshallinto kansikuva kookas

Sivistyshallinto 2030 -uudistushanke: Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta yhdistyisivät yhdeksi virastoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.12.2023 tiedottanut Sivistyshallinto 2030 -hankkeen etenemisestä. Sivistyshallinto muodostuisi jatkossa ministeriön lisäksi viidestä virastosta, nykyisen yhdentoista sijaan. Museovirastosta ja Suomenlinnan hoitokunnasta tulisi kulttuuriperinnöstä vastaava virastokokonaisuus. Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2026.

Muutoksen yhteydessä Suomen kansallismuseon hallinnollinen asema osana Museovirastoa säilyy nykyisellään. Uusi virasto toimisi kiinteistöhaltijavirastona, ja parhaillaan neuvotellaan mahdollisuudesta palauttaa Museovirastolle kiinteistöhaltijaviraston asema. Suomenlinnan hoitokunta toimii jo nykyisin kiinteistöhaltijavirastona.

Nykyisten virastojen palveluihin tai toimintaan ei lähiaikoina ole tulossa muutoksia uudistuksen vuoksi. Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2026. Mahdollisista muutoksista kerrotaan, kun käytännön valmistelu etenee tulevina vuosina.

Sivistyshallinnon uudistus toteutetaan tiivistämällä virastorakennetta, vahvistamalla tietopohjaa, keskittämällä ja yhdenmukaistamalla tietohallinnon järjestelmiä ja digitaalisia palveluja. Lisäksi yhtenäistetään toimintatapoja ja uudistetaan työnjakoa yhteisissä palveluissa.

Uudistus edellyttää muutoksia myös lainsäädäntöön. Hallituksen esitys sivistyshallintoa koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitus valmistella niin, että lakiesitykset voidaan antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2025.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Sivistyshallinto 2030 -uudistuksesta 20.12.2023

Lisätietoja hankkeesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.