MOI-hankkeen tekijät koolla. Kuvaaja: Museovirasto
MOI! Museums of Impact –hankkeen aloituskokous pidettiin Helsingissä tammikuussa 2020. Hankkeen kumppanit tulevat kahdeksasta eri Euroopan maasta. Kuva: Museovirasto.

Suomalaista museo-osaamista viedään Eurooppaan – MOI! Museums of Impact -hanke pohjaa Suomessa kehitettyyn museoiden arviointiin

,

Uusi eurooppalainen yhteistyöhanke MOI! Museums of Impact on lähtenyt käyntiin EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tuella. Hankkeen tavoitteena on kehittää museoille niiden vaikuttavuutta tukeva eurooppalainen itsearviointimalli. Yhteishankkeeseen osallistuu yhteensä 11 partneria eri puolilta Eurooppaa, ja se kestää vuoden 2022 loppupuolelle. Suomen Museovirasto on eurooppalaisen hankkeen pääkoordinaattori.

Museums of Impact -hanketta vetävällä Museovirastolla on jo vuosien kokemus museoiden arvioinnin kehittämisestä. Museoviraston ja museoiden yhdessä kehittämällä kansallisella Museoiden arviointimallilla on Suomessa jo runsaasti käyttäjiä, ja mallista jo kertyneet käytännön käyttökokemukset ovat vahva tuki mallin jatkokehitykselle. Museoiden arviointimalli sai myös Suomen arviointiyhdistyksen Arvin päivän palkinnon 31.8.2020.

Museovirastossa ymmärrettiin, että mallin jatkokehitys yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa voisi tuoda uutta sisältöä sekä kansalliseen malliin että tukea vaikuttavan museotoiminnan kehittymistä Euroopan-laajuisesti.

“Tiesimme, että erilaisia kansallisia tapoja arvioida ja kehittää museoita löytyi eri puolilta Eurooppaa”, sanoo hanketta vetävä osastonjohtaja Pirjo Hamari Museovirastosta. “Otimme yhteyttä näitä malleja kehittäviin sekä muuten aiheesta kiinnostuneisiin tahoihin, ja saimme kannatusta aiheen yhteiselle kehittämiselle. Olemme hyvin tyytyväisiä, että löysimme niin hyvät kumppanit hankkeeseen, ja että myös rahoittaja näki hankkeella suurta merkitystä. Uskomme, että tuleva eurooppalainen museoiden arviointimalli auttaa museoita tulevaisuudessa vastaamaan yhä paremmin muuttuvan yhteiskunnan ja yhteisöjen tarpeisiin.”

Arviointimalli auttaa museoita mukautumaan ja kehittymään

MOI-hanke auttaa museoita kehittämään valmiuksiaan vastata muuttuvan, monimuotoisemman, digitaalisemman ja ikääntyvän yhteiskunnan tuomiin haasteisiin. Hankkeessa kehitettävä arviointimalli tukee museoita oman työnsä arvioinnissa ja työn kohdentamisessa strategisesti ja vahvuuksia hyödyntäen.

Uusi arviointimalli tarjoaa konkreettisen välineen organisaation sisäiseen vuoropuheluun, pohdintaan ja itsearviointiin erilaisten arviointialueiden ja arviointikysymyksien kautta. Mallin avulla ei mitata museoiden vaikuttavuutta tai arvioida toiminnan laatua, vaan se auttaa museoita tarkastelemaan ja kehittämään toimintaansa tavalla, joka lisää niiden vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se auttaa museoita olemaan fokusoidumpia, joustavampia ja tehokkaampia toiminnassaan.

Malli rakentuu kehittävän arvioinnin käsitteeseen. Kehittävässä arvioinnissa ei mitata onnistumista tai suoritusta, vaan etsitään mahdollisimman vaikuttavia kehittämispolkuja toiminnan järjestelmällisellä ja yhteisellä tarkastelulla.

Eurooppalainen museokenttä osallistuu mallin kehittämiseen

MOI-hankkeessa järjestetään kuusi osallistavaa ja avointa foorumia, joiden tarkoitus on yhdessä museoiden ja muiden toimijoiden kanssa luodata museoiden tulevaisuushaasteita ja tunnistaa teemoja, jotka ovat tärkeitä vaikuttavuuden kannalta. Foorumit on tarkoitettu tietyn alueen toimijoille, ja niitä tullaan järjestämään eri puolilla Eurooppaa erilaisten toimintaympäristöjen ymmärtämiseksi.

Ensimmäisen avoimen foorumin järjesti hankkeen saksalainen kumppani Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK/Prussian Heritage Foundation marraskuussa 2020 saksankieliselle museoyhteisölle. Foorumi järjestettiin verkossa covid-19-tilanteen vuoksi, ja se tavoitti yhteensä 93 osallistujaa saksankieliseltä museokentältä.

Ensimmäisessä foorumissa osallistujat keskustelivat yhteiskunnallisista megatrendeistä, niiden vaikutuksista museoihin sekä arviointimallin mahdollisuuksista tukea museoiden vaikuttavaa toimintaa. Foorumin tulokset hyödyttävät suuresti mallin kehittämistä. Seuraava foorumi pidetään keväällä 2021 italiankieliselle museoyhteisölle.

Mallin luonnosta tullaan pilotoimaan eri museoissa kautta Euroopan. Itsearvioinnista kiinnostuneet museot voivat hakea mukaan pilottiin hiukan myöhemmin hankkeen aikana. Hankkeen etenemistä voi seurata Facebook-sivuilla sekä hankkeen verkkosivujen kautta.

Museoiden eurooppalaisen arviointimallin kehittämiseen osallistuu 11 organisaatiota:

 • Museovirasto (koordinaattori, Suomi)
 • BAM! Strategie Culturali (Italia)
 • Deutscher Museumsbund/NEMO Network of Museum Organisations (Saksa)
 • Estonian National Museum/Eesti Rahva Muuseum (Viro)
 • European Museum Academy (Hollanti)
 • Hellenic Ministry of Culture and Sports (Kreikka)
 • Museoliitto (Suomi)
 • Museum Council of Iceland (Islanti)
 • Museum of Cycladic Art (Kreikka)
 • MUSIS Steirischer Museumsverband (Itävalta).
 • Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK (Saksa)

Hanke alkoi joulukuussa 2019 ja jatkuu marraskuuhun 2022 asti. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Luova Eurooppa-ohjelma.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pirjo Hamari, Museovirasto
pirjo.hamari@museovirasto.fi, 0295 33 6005

Projektikoordinaattori Johanna Fredriksson, Museovirasto
johanna.fredriksson@museovirasto.fi, 0295 33 6190

www.museumsofimpact.eu

museumsofimpact@museovirasto.fi