CultureLabs-hankkeen työpaja. Kuva: Svetlana Mikhailova
CultureLabs-hankkeen työpaja. Kuva: Svetlana Mikhailova

Museoviraston Kuvakokoelmat kutsui Suomen venäjänkieliset yhteiseen kulttuuriperintötyöhön

,

Museoviraston Kuvakokoelmat on mukana kansainvälisessä CultureLabs-hankkeessa, jossa parannetaan maahanmuuttajataustaisten ryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintötyöhön.

Viime syksynä alkoi pilottivaihe yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on Cultura-säätiö, jonka tavoitteena on edistää venäjänkielisten kulttuuriosallisuutta.

Osana yhteistyötä Kuvakokoelmat on järjestänyt yhdessä Cultura-säätiön kanssa koulutusta ja co-creation-työpajoja venäjänkielisille vastuuhenkilöille. Työpajoissa on perustettu kolme valokuvia hyödyntävää projektiryhmää, joiden teemoiksi valikoituivat ruokakulttuuri, moninainen identiteetti sekä jaetut muutoksen kokemukset.

Projektiryhmät suunnittelevat omaa toimintaansa ja kutsuvat mukaan venäjänkielistä yhteisöä. Tavoitteena on edistää myös kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Ryhmät lähestyvät teemojaan osallistujien omien valokuvien ja Museoviraston Kuvakokoelmien aineiston kautta. Työskentely tapahtuu Kuvakokoelmien ja Cultura-säätiön tuella.

Koronavirustilanne aiheutti muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin, kun kasvokkain tapahtuvasta työskentelystä jouduttiin luopumaan. Muutokset otettiin vastaan kehittämällä vaihtoehtoisia lähestymistapoja hyödyntäen etäyhteyksiä ja verkkomateriaaleja.

Huhtikuun alussa avatun Plus/Miinus Talvi -verkkosivun oli tarkoitus kutsua osallistujia jakamaan kuvia ja havaintoja muuttuneesta talvesta eli teemasta, joka yhdistää pohjoisen alueen asukkaita. Poikkeusolojen myötä teema laajentui käsittelemään yleisemmin muutosten kohtaamista. Kaikki ovat tervetulleita lähettämään kuvia ja tarinoita sekä tutustumaan niiden pohjalta jatkuvasti rakentuvaan näyttelygalleriaan. Verkkosivu toimii venäjäksi ja suomeksi. Halutessaan kuvansa voi luovuttaa myös Museoviraston Kuvakokoelmiin.

CultureLabs-hanke on EU-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Kahdeksan eurooppalaista eri alojen toimijaa kehittää yhdessä osallistavan kulttuuriperintötyön menetelmiä huomioiden erityisesti maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeet. Suomessa, Italiassa ja Britanniassa toteutettavien pilottien kulkua dokumentoidaan, ja pilottien osallistujilta kerätään tietoa ja palautetta hankkeessa tehtävää tutkimusta varten. Tulokset kootaan hankkeessa kehitettävälle CultureLabs-verkkoalustalle.

Lisätietoja: suunnittelija Suvi Sillanpää, suvi.sillanpaa@museovirasto.fi