Helkakulkue. Kuvaaja: Kaisu Mokkila / Ritvalan Nuorisoseura

Suullisen perinteen rinki mukaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteuttamiseen

Suomi toteuttaa aktiivisesti ja osallistavasti Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Toimintaa koordinoi Museovirasto, mutta keskeisessä roolissa sopimuksen toteuttamisessa ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit. Niistä uusin on tässä kuussa perustettu suullisen perinteen rinki, jonka toimintaa lähtee koordinoimaan Kalevalaisten Naisten Liitto.

Suullisen perinteen rinki vie Unescon sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan. Se toimii koordinoijana ja risteyspaikkana, joissa alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata ja johon kaikki alan toimijat ovat tervetulleita. Ringin suunnitelmissa on laaja aihetta käsittelevä kampanja Kalevalan päivälle 2019.

Ringin kautta voidaan myös levittää tietoa Elävän perinnön wikiluettelosta, johon yhteisöjen ja ryhmien toivotaan kirjoittavan elävästä perinnöstään. Vuonna 2016 avatusta luettelosta löytyy jo 130 esimerkkiä yli 180 taholta viidellä eri kielellä.  Suullisia perinteitä luettelossa edustavat mm. laihialainen nuukuus, runolaulu sekä Matti ja Teppo-vitsit. Wikiluetteloon etsitään jatkuvasti myös uusia esimerkkejä niin suullisen perinteen kuin muun aineettoman kulttuuriperinnön alalta.

Suullinen perinne on elävää perinnettä, joka ei kuulu vain menneeseen aikaan. Uutta suullista perinnettä syntyy koko ajan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kaikilla elämänaloilla ja monenlaisissa tilanteissa. Suullisen ringin perustamiskokouksessa mukana oli tarinankertojia, yhdistysaktiiveja, arkistoammattilaisia ja tutkijoita. Läsnä oli edustajia yhdeksästä organisaatiosta: Kalevalaisten Naisten Liitosta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, Svenska litteratursällskapet i Finlandista, Kotimaisten kielten keskuksesta, Itä-Suomen yliopistosta, Runolaulu-Akatemiasta, Talonpoikaiskulttuurisäätiöstä, Käpylä-Seurasta, Samova ry:stä sekä Museovirastosta.

Vuonna 2003 hyväksytyn sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Elävä kulttuuriperintö voi olla mm. suullista perinnettä, käsityötaitoja, luontoon liittyvää tietotaitoa, esittäviä taiteita, sosiaalisen elämän käytäntöjä tai rituaaleja ja juhlamenoja.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit ovat keskeisessä roolissa kansallisen toimeenpanon toteutuksessa. Aiemmin rinkejä on perustettu käsitöiden, luonnon sekä kansanmusiikin ja kansantanssin aloille.

Lisätietoja
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 029 533 6017
Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja, Kalevalaisten Naisten Liitto, sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.fi, puh. 050 520 1314