Tervetuloa merellisen kulttuurin työpajaan lauantaina 7.4.2018 klo 11–16 Tammisaaren luontokeskukseen

Museovirasto ja Metsähallitus järjestävät osana kansainvälistä BalticRIM-hanketta yhdessä Tammisaaren museon sekä Piraya rf:n kanssa merellisen kulttuuriperinnön työpajan. Työpajan tavoitteena on kerätä monipuolista tietoa Tammisaaren ja sen ympäristön merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Lisäksi työpajassa esitellään BalticRIM-hankkeen ja Museoviraston meriarkeologista työtä.

Työpajassa kerätään tietoja muun muassa hylyistä, haaksirikkopaikoista, painolastipaikoista, laitureista, silloista, erilaisista rantarakenteista, satamista, väylistä, merimerkeistä, kalastuslaitteista, rantojen teollisuuskohteista ja vanhoista myllynpaikoista. Tiedot voivat olla peräisin esimerkiksi arkistoista, kirjallisuudesta, vanhoista kartoista, sukeltajien muistiinpanoista tai ne voivat olla suullista perimätietoa. Tietoja halutaan erityisesti merialueilta ja jokisuista.

Työpajassa saadut tiedot kootaan yhteen karttapohjalle ja niitä käytetään hyödyksi hankkeen ja Museoviraston meriarkeologisten kenttätöiden suunnittelussa. Kohteet pyritään tarkastamaan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa ja niistä saadut tiedot kootaan raporttimuotoon.  Kohteet lisätään Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin, jota voi tarkastella verkossa osoitteessa www.kyppi.fi.

Työpajaan on vapaa pääsy ja kutsumme erityisesti merihistoriasta sekä meriarkeologiasta kiinnostuneita veneilijöitä, sukeltajia, kalastajia ynnä muita vesillä liikkujia osallistumaan. Jos olet kiinnostunut Länsi-Uudenmaan alueen merellisestä historiasta, niin tule mukaan!

Ohjelman muutokset sisällön ja aikataulun suhteen ovat mahdollisia. Työpaja on maksuton, mutta toivomme ilmoittautumista tarjoilujen järjestämisen takia. Voit ilmoittautua oheisen linkin kautta netissä 2.4.2018 mennessä tai puhelimitse Riikka Tevalille 23.3.2018 mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen https://www.webropolsurveys.com/S/0D5D09B1355CEA9D.par


Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Riikka Tevali, riikka.tevali@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6511
Anna Arnkil, anna.arnkil@metsa.fi, puh. 020 639 4044 Patrick Lybeck, diving@lybeck.org, puh. 040 502 1624

Merellisen kulttuurin työpaja
Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, 10600 Tammisaari

OHJELMA:
Kahvi
klo 11.00 Riikka Tevali (BalticRIM-projekti/Museovirasto): Tervetuloa työpajaan
klo 11.15 Maija Matikka (Museovirasto): Merellinen viranomaistyö Museovirastossa
klo 11.30 Päivi Pihlanjärvi (Museovirasto): Baltacar-projekti, Laura Seesmeri (Turun yliopisto): Kysely vedenalaisista maisemista
klo 11.45 Maakuntamuseon esitelmä ”Tammisaari mereltä”
klo 12.15 Patrick Lybeck (Piraya rf): Merellinen Tammisaari sukeltajan silmin
klo 12.45 Lounas klo 13.15 Työpaja ja kahvi
klo 15.30 Metsähallitus: Vedenalainen luonto Tammisaaressa
klo 16.00 Työpaja päättyy
 
BalticRIM -hankkeessa mukana: BalticRIM/ Museovirasto ja Metsähallitus, Piraya rf., Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Sukeltajaliitto ja Turun yliopisto.